Nguyễn Chiến Thắng
 • left_banner_gioithieu (1)
 • Họ tên: Nguyễn Chiến Thắng
  Cách gọi tên: Ông
  Điện thoại: 02437349818
  Điện thoại di động / Fax: 0986996914 /
  Thư điện tử: ncthang69@yahoo.com
  Đơn vị: Viện Nghiên cứu Châu Âu
  Chức vụ: Viện trưởng
  Học hàm, học vị: Phó giáo sư    Tiến sĩ   
  Mô tả, ghi chú:
 •  

GIỚI THIỆU CHÂN DUNG NHÀ KHOA HỌC

VIỆN HÀN LÂM KHXH VIỆT NAM

Họ và tên: Nguyễn Chiến Thắng               Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 1969                      Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Tiến sĩ                              Năm, nước nhận học vị: 2011 - VN

Học hàm: Phó giáo sư                               Năm được phong: 2018

Chức danh khoa học cao nhất: Nghiên cứu viên cao cấp          

Chức vụ:  Viện trưởng Viện Nghiên cứu Châu Âu

 

 I. Quá trình đào tạo

1. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên ngành

Năm tốt nghiệp

Đại học

Đại học Kinh tế Quốc dân Plêkhanốp, CHLB Nga

Kinh tế Lao động

1991

Thạc sỹ

Đại học Georgetown, Hoa Kỳ

 

Kinh tế học

2000

Tiến sỹ

Học viện Khoa học Xã hội

Kinh tế Phát triển

2011

 


2. Trình độ ngoại ngữ (mỗi mục đề nghị ghi rõ mức độ: Tốt/Khá/TB)

TT

Tên ngoại ngữ

Nghe

Nói

Đọc

Viết

1

Nga

Tốt

Tốt

Tốt

Tốt

2

Anh

Tốt

Tốt

Tốt

Tốt

II. Quá trình công tác chuyên môn


1. Quá trình công tác

Thời gian

(từ năm ... đến năm...)

Vị trí công tác

Lĩnh vực chuyên môn

Cơ quan công tác

2/2020 - đến nay

Viện trưởng;

Kiêm Trưởng khoa Kinh tế học, Học viện Khoa học xã hội

Kinh tế học

Viện nghiên cứu châu Âu

2012 – 2/2020

Phó Viện trưởng;

Kiêm Trưởng khoa Kinh tế học, Học viện Khoa học xã hội

Kinh tế học

Viện Kinh tế Việt Nam

2009 - 2012

Phó trưởng phòng Phụ trách, phòng Hội nhập kinh tế quốc tế

Kinh tế học

Viện Kinh tế Việt Nam

2001 – 2008

Nghiên cứu viên

Kinh tế học

Viện Kinh tế Việt nam

1998 – 2000

Chương trình Thạc sỹ

Kinh tế học

Đại học Tổng hợp Georgetown, Hoa Kỳ

1994 – 1998

Chuyên viên Ban Hợp tác Quốc tế

 

Trung tâm KHXH & NVQG (đổi tên thành Viện Hàn lâm KHXH Việt nam từ tháng 2/2013)

 III. Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các công trình KH&CN chủ yếu được công bố

(liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 5 năm gần nhất)

TT

Tên công trình

(bài báo, công trình...)

Là tác giả hoặc 

là đồng tác giả

công trình

Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng )

Năm công bố

1

Tạp chí quốc tế

 

 

 

 

Vietnam’s economic integration: Current situation and policy orientation

Tác giả

Bulgarian Economic Studies Journal

 

2016

 

Textile and Garment enterprises in Vietnam under the context of Industrial Revolution 4.0.

 

Đồng tác giả

Economic Sciences, Bulletin of Chelyabinsk  State University, Issue 65, No.7 (429) 2019.

2019

 

Factors affecting the intention to use of internet banking of customers in Vietnam’s commercial banks in Industrial Revolution context 4.0.

Đồng tác giả

Economic Sciences, Bulletin of Chelyabinsk  State University, Issue 65, No.7 (429) 2019.

2019

2

Tạp chí quốc gia

 

 

 

 

Thu hút FDI của Hàn Quốc vào Việt Nam: thực trạng và định hướng

Đồng tác giả

Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế

2014

 

Kinh nghiệm thu hút FDI trong bối cảnh phân cấp của Thái Lan, Malaysia và bài học đối với Việt Nam

Đồng tác giả

Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới

2014

 

Cơ cấu thương mại của Việt Nam: Những thách thức mang tính dài hạn

Đồng tác giả

Tạp chí Kinh tế Phát triển

2015

 

Thương mại Việt Nam – EU: Kỳ vọng từ FTA

Đồng tác giả

Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế

2015

 

Một số mô hình đánh giá tác động của FTA đến nền kinh tế

Đồng tác giả

Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế

2016

 

Tác động của Cộng đồng kinh tế ASEAN đối với thương mại của Việt Nam

Đồng tác giả

Tạp chí tiếng Anh Vietnam's Socio-economic Development

2016

 

An ninh kinh tế trong tiến trình hội nhập quốc tế và lựa chọn chính sách của Việt Nam

Đồng tác giả

Tạp chí Khoa học xã hội

2016

 

Kinh tế Việt Nam sau 30 năm hội nhập: Thành tựu và những cơ hội bị bỏ lỡ

Tác giả

Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế

2016

 

Tác động tiềm năng của TPP tới thương mại hàng hóa của Việt Nam: Nhìn từ các chỉ số thương mại

Tác giả

Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới

2016

 

Một số vấn đề đặt ra đối với chính sách mở cửa của hệ thống ngân hàng Việt nam

Tác giả

Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế

2017

 

Kinh nghiệm chính sách của Trung Quốc trong thúc đẩy chức năng kinh tế gia đình

Đồng tác giả

Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc

2017

 

Chính sách thúc đẩy chức năng kinh tế gia đình của Nhật Bản

Đồng tác giả

Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á

2017

 

Phân phối thu nhập công bằng tại Việt Nam: Thực trạng và vấn đề

Đồng tác giả

Tạp chí Triết học

2017

 

Các yếu tố ảnh hưởng tới lao động trong các hộ gia đình ở Việt Nam

Đồng tác giả

Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế

2018

 

Xu hướng biến đổi chức năng sản xuất của hộ gia đình Việt Nam

Đồng tác giả

Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế

2018

 

Tái cơ cấu đầu tư công ở Việt Nam: Tiến trình và những bài học.

Đồng tác giả

Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế

2019

3

Hội nghị quốc tế

 

 

 

 

Tham dự Hội thảo quốc tế “Developing Financial Market in International Integration Context” tại Hà Nội do Ngân hàng Nhà nước và Học viện Ngân hàng đồng tổ chức, 28/10/2016.

Đồng tác giả

 

 

 

Tham dự Hội thảo quốc tế thường niên lần thứ 41 của Hiệp hội các Hội khoa học kinh tế ASEAN tại Indonesia, 23-25/11/2016.

Đồng tác giả

 

 

 


2. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây

Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì

Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có)

Tình trạng

(đã nghiệm thu-xếp loại, chưa nghiệm thu)

Đề tài cấp Bộ “Thu hút FDI trong bối cảnh phân cấp”

2013-2014

 

Đã nghiệm thu-xếp loại Khá

Đề tài cấp quốc gia thuộc Qũy Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (NAFOSTED) “Xây dựng khuôn khổ tổng thể đánh giá tác động tiềm năng của FTA đối với kinh tế Việt Nam: Ứng dụng vào phân tích tác động của TPP”

2015-2016

 

Đã nghiệm thu

Đề tài cấp Bộ “Chức năng kinh tế gia đình Việt Nam trong quá trình CNH, HĐH”

2016-2018

 

Đã nghiệm thu-xếp loại Khá

Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã tham gia

Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có)

Tình trạng

(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)

Đề tài cấp Nhà nước “Nghiên cứu điều chỉnh chi tiêu trong tiêu chí nông thôn mới cấp xã sau đạt tiêu chuẩn và đề xuất giải pháp duy trì bến vững các tiêu chí đó”

2016

Chương trình Nông thôn mới

Đã nghiệm thu


3. Kinh nghiệm về quản lý, đánh giá KH&CN (số lượng các Hội đồng tư vấn, xét duyệt, nghiệm thu, đánh giá  các chương trình, đề tài, dự án KH&CN cấp Nhà nước  trong và ngoài nước đã tham gia trong 5 năm gần đây)

TT

Hình thức Hội đồng

Số lần

1

Hội đồng xét duyệt

10

2

Hội đồng nghiệm thu

12

4. Lĩnh vực chuyên môn sâu có thể tư vấn

 • Quản lý kinh tế
 • Kinh tế chính trị
 • Kinh tế quốc tế
 • Kinh tế phát triển