Hoàng Hồng Hiệp
 • left_banner_gioithieu (1)
 • Họ tên: Hoàng Hồng Hiệp
  Cách gọi tên: Ông
  Điện thoại: 0236.3962516
  Điện thoại di động / Fax: /
  Thư điện tử: Hoanghonghiep@gmail.com
  Đơn vị: Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ
  Chức vụ: Q. Viện trưởng
  Học hàm, học vị: Tiến sĩ   
  Mô tả, ghi chú:
 •  

LÝ LỊCH KHOA HỌC

 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Hoàng Hồng Hiệp                                           Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 26/06/1979                                 Nơi sinh: Quảng Nam         

Quê quán: Quảng Nam                                Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Tiến sĩ                                Năm, nước nhận học vị: 2013, CH Pháp

Chức danh khoa học: Nghiên cứu viên chính     

Chức vụ: Quyền Viện trưởng, Tổng biên tập Tạp chí Khoa học xã hội miền Trung

Đơn vị công tác: Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

Email: Hoanghonghiep@gmail.com

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

 1. Đại học:

Hệ đào tạo: Chính quy       

Nơi đào tạo: Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

Ngành học: Kinh tế Phát triển                   

Nước đào tạo:           Việt Nam                                           Năm tốt nghiệp: 2001

 1. Sau đại học

- Thạc sĩ ngành/chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh             Năm cấp bằng: 2005

   Nơi đào tạo: Đại học Đà Nẵng

- Chương trình sau đại học (Cao học): Kinh tế học ứng dụng và Chính sách công

   Nơi đào tạo: Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Chương trình liên kết giữa Đại học Harvard và Đại học Kinh tế TP HCM;       Năm cấp bằng: 2007

- Tiến sĩ chuyên ngành: Khoa học Kinh tế                       Năm cấp bằng: 2013

  Nơi đào tạo: Đại học Auvergne, Cộng hòa Pháp

3. Ngoại ngữ:

1. Pháp

2. Anh

Mức độ sử dụng: Thành thạo

Mức độ sử dụng: Khá

III. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp

(NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

Đề tài/đề án, dự án,nhiệm vụ khác đã chủ trì

 

 

 

1

Nghiên cứu, đánh giá ảnh hưởng của dự án nhà máy lọc dầu Dung Quất đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Ngãi nói riêng và khu vực miền Trung nói chung

2021-2023

Công ty

Chủ nhiệm đề tài

2

Sinh kế bền vững cho cộng đồng ngư dân ven biển thành phố Đà Nẵng trong bối cảnh mới

2021-2023

Cấp thành phố

Chủ nhiệm đề tài

3

Nhiệm vụ môi trường: Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người lao động của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam về tiêu dùng xanh

2022

Cấp Bộ

Chủ nhiệm

4

Đề án Trung tâm chế biến sản phẩm gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

2021-2022

Cấp thành phố

Chủ nhiệm đề án

5

Phát triển các doanh nghiệp NVV vùng Nam Trung Bộ

2021-2022

Cấp Bộ

Chủ nhiệm đề tài

6

Dự án Điều tra thực trạng đời sống kinh tế - xã hội ngư dân vùng ven biển Bắc Trung Bộ sau sự cố môi trường biển năm 2016

2019-2021

Cấp Bộ

Chủ nhiệm dự án

7

Phát triển hợp tác xã nông nghiệp vùng Nam Trung bộ theo hướng bền vững

2019-2020

Cấp Bộ

Chủ nhiệm đề tài

8

Ứng dụng các mô hình kinh tế lượng không gian nghiên cứu sự phân bổ không gian của đầu tư

2019-2021

Cấp Quốc gia

(Quỹ Nafosted)

Chủ nhiệm đề tài

9

Nghiên cứu những nhân tố tác động đến thu hút FDI tại các tỉnh vùng Nam Trung Bộ

2017-2018

Cấp Bộ

Chủ nhiệm đề tài

10

Nghiên cứu những nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập và những giải pháp nâng cao thu nhập của các hộ ngư dân vùng bãi ngang ven biển tỉnh Quảng Nam.

2016-2018

Cấp tỉnh

Chủ nhiệm đề tài

11

Nghiên cứu những nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập của các hộ ngư dân khai thác hải sản xa bờ vùng Nam Trung Bộ và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao thu nhập của cộng đồng ngư dân

2015-2016

Cấp Bộ

Chủ nhiệm đề tài

12

Báo cáo tình hình phát triển kinh tế vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, Quý 4 năm 2014

2014

Cấp Bộ

Chủ nhiệm đề tài

Một số đề tài/đề án, dự án, nhiệm vụ khác đã tham gia

 

 

 

1

Nghiên cứu xây dựng chuỗi cung ứng nước mắm an toàn cho nước mắm Nam Ô

2021-2023

Cấp tỉnh

Thành viên chính

2

Liên kết phát triển dịch vụ logistics tại vùng kinh tế trọng điểm miền Trung

2021-2022

Cấp Bộ

Thành viên chính

4

Phát triển nông nghiệp xanh tại vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

2015-2016

Cấp NN

(Quỹ Nafosted)

Thành viên chính

5

Tái cấu trúc kinh tế vùng Nam Trung Bộ nhằm phát triển bền vững đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

2014-2015

Cấp Bộ

Thành viên chính

6

Chuyển đổi mô hình tăng trưởng hướng tới tăng trưởng xanh ở vùng Nam Trung Bộ

2013-2014

Cấp Bộ

Thành viên chính

 
 1. Các công trình khoa học đã công bố: (tên công trình, năm công bố, nơi công bố...)

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

Tạp chí quốc tế

 

 

1

Climate change and income inequality in Asia: how does institutional quality matter?

2024

Journal of the Asia Pacific Economy

(ISI, Q2)

https://doi.org/10.1080/13547860.2024.2315700

2

The impact of FDI and regional factors on economic growth in vietnamese provinces: A spatial econometric analysis

2023

Post-Communist Economies (ISI, Q2)

https://doi.org/10.1080/14631377.2023.2196869

3

Determinants of foreign direct investment in Southern Central Coast of Vietnam: a spatial econometric analysis

2022

Economic Change and Restructuring (ISI, Q2)

https://doi.org/10.1007/s10644-020-09315-3

4

Does a free-market economy make mother nature angry? Evidence from Asian economies

2021

Environmental Science and Pollution Research (ISI, Q1)

https://doi.org/10.1007/s11356-021-14891-6

5

Climate change, economic growth and growth determinants: insights from Vietnam’s coastal south central region

2021

The Journal of Asian and African Studies (ISI, Q2)

https://doi.org/10.1177/0021909620940345

6

Foreign direct investment and air pollution in Asian countries: does institutional quality matter

2019

Applied Economics Letters (ISI, Q2)

https://doi.org/10.1080/13504851.2018.1563668

7

Determinants of Intra-Region and Extra-Region Foreign Direct Investment Inflow in ASEAN: a Spatial Econometric Analysis

2019

Applied Spatial Analysis and Policy (ISI, Q2, IF = 2.28)

https://doi.org/10.1007/s12061-018-9280-8

8

Determinants of FDI in Vietnamese provinces: A Spatial Econometric Analysis

2014

Post-Communist Economies (ISI, Q2)

https://doi.org/10.1080/14631377.2014.874658

Tạp chí Việt Nam

 

 

9

Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung trong việc thực hiện sứ mệnh là hạt nhân tăng trưởng và thúc đẩy phát triển khu vực miền Trung - Tây Nguyên

2023

Tạp chí Cộng sản

10

Tác động của Nhà máy lọc dầu Dung Quất đến an sinh xã hội, văn hóa và lối sống của người dân tỉnh Quảng Ngãi

2023

Tạp chí Khoa học xã hội miền Trung

11

Nhà máy lọc dầu Dung Quất và các vấn đề bảo vệ môi trường

2023

Tạp chí Sinh hoạt lý luận

12

Vai trò của Nhà máy lọc dầu Dung Quất đối với phát triển kinh tế của tỉnh Quảng Ngãi

2023

Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội

13

Các nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập của cư dân huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi dưới tác động của công nghiệp hóa

2023

Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam

14

Phân tích hiệu quả kinh doanh của Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn

2023

Tạp chí Nhân lực Khoa học xã hội

15

Những nhân tố ảnh hưởng đến sản lượng đội tàu khai thác hải sản TP. Đà Nẵng

2023

Tạp chí Kinh tế và Dự báo

16

Thu nhập của các hộ ngư dân khai thác hải sản xa bờ vùng Bắc Trung Bộ: Một tiếp cận thực nghiệm

2022

Tạp chí

Khoa học xã hội miền Trung

17

Những nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp nhỏ và vừa vùng Nam Trung Bộ

2022

Tạp chí

Thông  tin Khoa học xã hội

18

Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa vùng kinh tế trọng điểm miền Trung

2022

Tạp chí

Khoa học xã hội miền Trung

19

Phát triển bền vững ngành khai thác thủy sản tỉnh Hà Tĩnh

2022

Tạp chí

Phát triển bền vững vùng

20

Các nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập các hộ nuôi trồng thủy sản 4 tỉnh Bắc Trung Bộ

2022

Tạp chí Sinh hoạt lý luận

21

Kinh tế tuần hoàn: Một số vấn đề lý luận và kinh nghiệm quốc tế

2021

Tạp chí

Khoa học xã hội miền Trung

ISSN 1859 – 2635

22

Phát triển hợp tác xã nông nghiệp vùng Nam Trung Bộ

2020

Tạp chí

Nhân lực khoa học xã hội

1860 – 2635

23

Mô hình hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới tại tỉnh Quảng Nam: Nghiên cứu trường hợp Hợp tác xã nông nghiệp xanh Trường Xuân

2020

Tạp chí

Khoa học xã hội miền Trung

ISSN 1859 – 2635

24

Phát triển ngành khai thác hải sản xa bờ vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

2020

Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị TG (1.0)

25

Phát triển kinh tế vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung

2020

Tạp chí

Khoa học xã hội miền Trung

ISSN 1859 – 2635

26

Các nhân tố ảnh huởng đến lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam: Một phân tích thực nghiệm

2019

Tạp chí

Khoa học xã hội miền Trung

ISSN 1859 – 2635

 

28

Phát triển khai thác thủy sản vùng bãi ngang ven biển tỉnh Quảng Nam

2018

Tạp chí

Khoa học xã hội miền Trung

ISSN 1859 – 2635

29

Nghiên cứu những nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập của các hộ ngư dân khai thác hải sản vùng bãi ngang ven biển tỉnh Quảng Nam.

2018

Tạp chí

Sinh hoạt lý luận

ISSN 0868-3247

30

Kinh nghiệm của Nhật Bản và Trung Quốc trong quản lý hoạt động khai thác hải sản và một số hàm ý chính sách cho Việt Nam

2018

Tạp chí Nghiên cứu

Đông Bắc Á

31

Tác động của FDI đến tăng trưởng kinh tế vùng NTB giai đoạn 2001-2016

2018

Tạp chí

Nghiên cứu Kinh tế

32

Thu hút FDI vào vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

2018

Tạp chí

Sinh hoạt lý luận

ISSN 0868-3247

33

Kiểm soát tham nhũng và thu hút FDI tại Asean : một tiếp cận thực nghiệm

2017

Tạp chí

Kinh tế Phát triển

34

Tăng trưởng xanh trong sản xuất nông nghiệp tại vùng Nam Trung Bộ

2017

Tạp chí

Nghiên cứu Kinh tế

36

Những nhân tố ảnh hưởng đến sản lượng khai thác hải sản của đội tàu xa bờ vùng Duyên hải Nam Trung Bộ: Một tiếp cận thực nghiệm

2017

Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Kinh tế và Kinh doanh

37

Định hướng cơ cấu lại kinh tế vùng kinh tế trọng điểm miền Trung trong bối cảnh hiện nay

2017

Tạp chí

Sinh hoạt Lý Luận

ISSN 0868-3247

38

Những nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập của các hộ ngư dân khai thác hải sản xa bờ vùng Nam Trung bộ.

2016

Tạp chí

Nghiên cứu Kinh tế

40

Nghiên cứu khung phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập của các hộ ngư dân khai thác hải sản xa bờ vùng ven biển Việt Nam.

2016

Tạp chí

Khoa học xã hội Miền Trung

41

Nhận diện mô hình tăng trưởng vùng kinh tế Nam Trung Bộ trên phương diện đóng góp của các nhân tố sản xuất: Một tiếp cận kinh tế lượng

2015

Tạp chí

Phát triển Kinh tế

42

Tác động của nợ công đến tăng trưởng kinh tế khu vực đồng tiền chung châu Âu: Một tiếp cận thực nghiệm

2015

Tạp chí

Kinh tế Phát triển

43

Những nhân tố của FDI tại ASEAN: Một tiếp cận kinh tế lượng

2014

Tạp chí

Nghiên cứu Kinh tế

44

Nhân tố lao động và FDI tại ASEAN và Việt Nam: Một tiếp cận thực nghiệm

2013

Tạp chí

Sinh hoạt Lý luận

45

Tác động của các nhân tố sản xuất đến tăng trưởng công nghiệp vùng Tây Nguyên

2011

Tạp chí

Nghiên cứu Kinh tế

46

Đầu tư trực tiếp nước ngoài tại ASEAN : Thực trạng và những hàm ý chính sách

2011

Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị TG

47

FDI tại vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung : Thực trạng và những giải pháp chính sách

2008

Tạp chí

Quản lý Kinh tế

48

Nhận diện những rào cản trong thu hút FDI vào vùng Duyên hải miền Trung

2008

Tạp chí

KCN Việt Nam

49

Giải pháp tăng cường thu hút FDI ở Quảng Nam

2007

Tạp chí Thương mại

50

Hoàn thiện thể chế quản lý của Khu Kinh tế mở Chu Lai trong xu thế hội nhập

2007

Tạp chí

Quản lý Nhà nước

51

Thu hút đầu tư vào Khu Kinh tế mở Chu Lai : Cách tiếp cận bằng ma trận SWOT

2007

Tạp chí

Tài chính

52

Đóng góp của những nhân tố sản xuất trong tăng trưởng công nghiệp vùng KTTĐ miền Trung : Một số đánh giá định lượng ban đầu

2007

Tạp chí

Quản lý Kinh tế

53

Những thành tựu của hoạt động FDI trong quá trình đổi mới kinh tế

2006

Tạp chí Quản lý

Ngân quỹ quốc gia

54

Ứng dụng thiết bị dạy học hiện đại vào giảng dạy các môn khoa học xã hội

2006

Tạp chí Báo chí & Tuyên truyền

55

Hoạt động xuất khẩu của tỉnh Thừa Thiên Huế - Thực trạng và một số giải pháp

2006

Tạp chí Thương mại

56

Phát triển Du lịch tỉnh Quảng Nam trong tiến trình hội nhập

2006

Tạp chí

Du lịch Việt Nam

57

Mô hình Đặc khu kinh tế Trung Quốc – Thành tựu và những bài học kinh nghiệm

2005

Tạp chí

Quản lý Nhà nước

58

Một số giải pháp đẩy mạnh thu hút FDI vào Duyên hải miền Trung

2005

Tạp chí

Kinh tế & Dự báo

59

Thu hút FDI vào Khu Kinh tế mở Chu Lai : Thực trạng và giải pháp

2005

Tạp chí

Khu CN Việt Nam

 

3.  Sách tham khảo, giáo trình

TT

Tên sách

Mức độ tham gia

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

Phát triển hợp tác xã vùng Nam Trung Bộ theo hướng bền vững

Chủ biên

Nhà xuất bản

Khoa học xã hội

2020

2

Đầu tư trực tiếp nước ngoài tại vùng Nam Trung Bộ: Nhân tố và sự phân bổ không gian

Chủ biên

Nhà xuất bản

Khoa học xã hội

2020

3

Nâng cao thu nhập cho cộng đồng ngư dân khai thác hải sản xa bờ vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

Chủ biên

Nhà xuất bản

Khoa học xã hội

2020

4

Phát triển nền nông nghiệp xanh ở các tỉnh Nam Trung Bộ

Thành viên

NXB Khoa học xã hội

2017

5

Tái cấu trúc kinh tế vùng Nam Trung bộ nhằm phát triển bền vững đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Thành viên

NXB Khoa học xã hội

2016

 

4. Số lượng học viên cao học, nghiên cứu sinh đã hướng dẫn

Thời gian

Tên đề tài/ luận văn/ luận án

Bậc học (thạc sĩ/ NCS)

2018

Thực hiện chính sách người có công với cách mạng từ thực tiễn quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng

Thạc sĩ

2019

Thực hiện chính sách an sinh xã hội từ thực tiễn quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng

Thạc sĩ

2019

Thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế đối với đồng bào dân tộc thiểu số huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai

Thạc sĩ

2019

Thực hiện chính sách đào tạo nghề cho người lao động nông thôn huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam

Thạc sĩ

2020

Thực hiện chính sách phát triển đội ngũ cán bộ, công chức trên địa bàn huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam

Thạc sĩ

2020

Thực hiện chính sách việc làm cho lao động nông thôn từ thực tiễn huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

Thạc sĩ

2021

Thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững trên địa bàn quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Thạc sĩ

2022

Thực hiện chính sách giao rừng và đất lâm nghiệp ở huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

Thạc sĩ

2022

Thực hiện chính sách quản lý đất đai trên địa bàn huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk

Thạc sĩ

2023

Ảnh hưởng của trách nhiệm xã hội đến hình
ảnh doanh nghiệp, lòng trung thành của
khách hàng: Nghiên cứu trường hợp tại Tổng
công ty Hàng không Việt Nam

Tiến sĩ

 

5. Các học phần/môn học đã giảng dạy

Quản trị doanh nghiệp, Dự báo Phát triển kinh tế xã hội, Lý thuyết về phát triển bền vững, Kinh tế phát triển.

6. Hướng nghiên cứu

+ Đầu tư nước ngoài, thương mại và đầu tư quốc tế, tài chính vĩ mô, phân tích chính sách.

+ Kinh tế ứng dụng: kinh tế lượng cơ bản và nâng cao, kinh tế lượng cho dữ liệu bảng (panel data), kinh tế lượng không gian (spatial econometrics).

+ Mô hình tăng trưởng, các nguồn lực trong tăng trưởng kinh tế, tái cơ cấu kinh tế, thể chế và tăng trưởng, môi trường đầu tư.

+ Phát triển kinh tế vùng lãnh thổ, liên kết vùng, thể chế liên kết vùng, mô hình chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng.

+ Tăng trưởng xanh, phát triển bền vững, kinh tế môi trường, nông nghiệp bền vững, chính sách kinh tế xã hội, bất bình đẳng thu nhập và giảm nghèo, phát triển kinh tế xã hội miền Trung và Tây Nguyên.

+ Phát triển kinh tế xã hội vùng ven biển, cộng đồng ngư dân vùng ven biển các tỉnh miền Trung.