Hoàng Hồng Hiệp
 • left_banner_gioithieu (1)
 • Họ tên: Hoàng Hồng Hiệp
  Cách gọi tên: Ông
  Điện thoại: 0236.3962516
  Điện thoại di động / Fax: 0906.535.111 /
  Thư điện tử: Hoanghonghiep@gmail.com
  Đơn vị: Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ
  Chức vụ: Q. Viện trưởng
  Học hàm, học vị: Tiến sĩ   
  Mô tả, ghi chú:
 •  

GIỚI THIỆU CHÂN DUNG NHÀ KHOA HỌC

VIỆN HÀN LÂM KHXH VIỆT NAM

 

Họ và tên:  Hoàng Hồng Hiệp

Năm sinh:  1979

Học vị:      TS                          Năm đạt học vị:     2013

Chức vụ/cơ quan công tác: Nghiên cứu viên chính, Quyền Viện trưởng, Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

Tổng biên tập, Tạp chí Khoa học xã hội miền trung

Điện thoại:  0236.3962516                                           Di động: 0906.535111                         Email:    Hoanghonghiep@gmail.com

I Tóm tắt quá trình đào tạo và công tác:

 

1. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

Đại học

Trường ĐH Kinh tế & Quản trị kinh doanh – Đại học Đà Nẵng

Kinh tế Phát triển

2001

Thạc sĩ

Đại học Đà Nẵng

Quản trị Kinh doanh

2005

Cao học

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright

Kinh tế học ứng dụng và Chính sách công

2007

Tiến sĩ

Đại học Auvergne, CH Pháp

Khoa học Kinh tế

2013


1. Quá trình công tác

Thời gian

Vị trí công tác

Cơ quan công tác

Địa chỉ công tác

2001/2002

Kế toán viên

Công ty Xây dựng và Xuất nhập khẩu Giao thông 502 (CIENCO 5)

01 Phan Bội Châu, TP Tam Kỳ, Quảng Nam

2004 đến 5/2014

Giảng viên

Khoa Kinh tế, Học viện Chính trị khu vực III

232 Nguyễn Công Trứ, TP Đà Nẵng

06/2014 đến 4/2021

Phó Viện trưởng

Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ

Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

6/2019 đến nay

Tổng biên tập

Tạp chí Khoa hoc xã hội Miền Trung

Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

5/2021 đến nay Quyền Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ  
 

II. Lĩnh vực nghiên cứu chính:

+ Đầu tư nước ngoài, thương mại và đầu tư quốc tế, tài chính vĩ mô, phân tích chính sách.

+ Kinh tế ứng dụng, kinh tế lượng cơ bản và nâng cao, kinh tế lượng cho dữ liệu bảng (panel data), kinh tế lượng không gian (spatial econometrics).

+ Mô hình tăng trưởng, các nguồn lực trong tăng trưởng kinh tế, tái cơ cấu kinh tế, thể chế và tăng trưởng, môi trường đầu tư.

+ Phát triển kinh tế vùng lãnh thổ, liên kết vùng, thể chế liên kết vùng, chuỗi giá trị.

+ Tăng trưởng xanh, phát triển bền vững, nông nghiệp bền vững, chính sách kinh tế xã hội, vấn đề thu nhập và giảm nghèo, phát triển kinh tế xã hội miền Trung và Tây Nguyên.

Phát triển kinh tế xã hội vùng ven biển, cộng đồng ngư dân vùng ven biển miền Trung.

 

III. Các công trình nghiên cứu tiêu biểu:

 

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp

(NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Nghiên cứu, đánh giá ảnh hưởng của dự án nhà máy lọc dầu Dung quất đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Ngãi nói riêng và khu vực miền Trung nói chung

2021-2023

Công ty

Chủ nhiệm đề tài

2

Sinh kế bền vững cho cộng đồng ngư dân ven biển thành phố Đà Nẵng trong bối cảnh mới

2021-2023

Cấp thành phố

Chủ nhiệm đề tài

3

Phát triển các doanh nghiệp NVV vùng Nam Trung Bộ

2021-2022

Cấp Bộ

Chủ nhiệm đề tài

4

Dự án Điều tra thực trạng đời sống kinh tế - xã hội ngư dân vùng ven biển Bắc Trung Bộ sau sự cố môi trường biển năm 2016

2019-2022

Cấp Bộ

Chủ nhiệm đề tài

5

Phát triển hợp tác xã nông nghiệp vùng Nam Trung bộ theo hướng bền vững

2019-2020

Cấp Bộ

Chủ nhiệm đề tài

6

Ứng dụng các mô hình kinh tế lượng không gian nghiên cứu sự phân bổ không gian của đầu tư

2019-2021

Cấp NN

(Quỹ Nafosted)

Chủ nhiệm đề tài

7

Nghiên cứu những nhân tố tác động đến thu hút FDI tại các tỉnh vùng Nam Trung Bộ

2017-2018

Cấp Bộ

Chủ nhiệm đề tài

8

Nghiên cứu những nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập và những giải pháp nâng cao thu nhập của các hộ ngư dân vùng bãi ngang ven biển tỉnh Quảng Nam.

2016-2018

Cấp tỉnh

Chủ nhiệm đề tài

9

Nghiên cứu những nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập của các hộ ngư dân khai thác hải sản xa bờ vùng Nam Trung Bộ và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao thu nhập của cộng đồng ngư dân

2015-2016

Cấp Bộ

Chủ nhiệm đề tài

10

Báo cáo tình hình phát triển kinh tế vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, Quý 4 năm 2014

2014

Cấp Bộ

Chủ nhiệm đề tài

11

Nghiên cứu xây dựng chuỗi cung ứng nước mắm an toàn cho nước mắm Nam Ô

2021-2023

Cấp tỉnh

Thành viên chính

12

Giải pháp phát triển mô hình hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

2019-2021

Cấp tỉnh

Thành viên chính

13

Nghiên cứu những nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập của các hộ ngư dân vùng ven biển thành phố Đồng Hới và đề xuất các giải pháp nâng cao thu nhập người dân

2015-2016

Cấp tỉnh

Thành viên chính

14

Phát triển nông nghiệp xanh tại vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

2015-2016

Cấp NN

(Quỹ Nafosted)

Thành viên chính

15

Tái cấu trúc kinh tế vùng Nam Trung Bộ nhằm phát triển bền vững đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

2014-2015

Cấp Bộ

Thành viên chính

16

Chuyển đổi mô hình tăng trưởng hướng tới Tăng trưởng xanh ở vùng Nam Trung Bộ

2013-2014

Cấp Bộ

Thành viên chính

 

2. Các công trình khoa học đã công bố: (tên công trình, năm công bố, nơi công bố...)

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

1

Does a free-market economy make mother nature angry? Evidence from Asian economies

2021

Environmental Science and Pollution Research (ISI, Q2, IF=4,223)

2

Determinants of foreign direct investment in Southern Central Coast of Vietnam: a spatial econometric analysis

2021

Economic Change and Restructuring (ISI, Q3, IF=2,472)

3

Climate change, economic growth and growth determinants: insights from Vietnam’s coastal south central region

2020 

The Journal of Asian and African Studies (ISI, Q2, IF=1,021)

4

Factors affecting offshore fishing households’ income in southern central coast of Vietnam

2019

Management Science Letters (Scopus, Q2)

ISSN 1923-9343 (Online) - ISSN 1923-9335 (Print)

5

Foreign direct investment and air pollution in Asian countries: does institutional quality matter

2019

Applied Economics Letters (ISI, Q3, IF=0,504)

Print ISSN: 1350-4851 Online ISSN: 1466-4291

6

Determinants of Intra-Region and Extra-Region Foreign Direct Investment Inflow in ASEAN: a Spatial Econometric Analysis

2018

Applied Spatial Analysis and Policy (ISI, Q2, IF = 1,9)

ISSN: 1874-463X (Print) 1874-4621 (Online)

7

Determinants of FDI in Asean: A panel approach

2015

Management Science Letters (Scopus, Q2)

ISSN 1923-9343 (Online) - ISSN 1923-9335 (Print)

8

Determinants of FDI in Vietnamese provinces: A Spatial Econometric Analysis

2014

Post-Communist Economies (ISI, Q2, IF=0,492)

ISSN 1463-1377

9

Kinh tế tuần hoàn: Một số vấn đề lý luận và kinh nghiệm quốc tế

2021

Tạp chí Khoa học xã hội miền Trung

ISSN 1859 – 2635

10

Phát triển hợp tác xã nông nghiệp vùng Nam Trung Bộ

2020

Tạp chí Nhân lực

khoa học xã hội

1860 – 2635

11

Mô hình hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới tại tỉnh Quảng Nam: Nghiên cứu trường hợp Hợp tác xã nông nghiệp xanh Trường Xuân

2020

Tạp chí Khoa học xã hội miền Trung

ISSN 1859 – 2635

12

Phát triển ngành khai thác hải sản xa bờ vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

2020

Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị TG

13

Phát triển kinh tế vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung

2020

Tạp chí Khoa học xã hội miền Trung

ISSN 1859 – 2635

14

Các nhân tố ảnh huởng đến lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam: Một phân tích thực nghiệm

2019

Tạp chí Khoa học xã hội miền Trung

ISSN 1859 – 2635

 

15

Phát triển khai thác thủy sản vùng bãi ngang ven biển tỉnh Quảng Nam

2018

Tạp chí Khoa học xã hội

Miền Trung

ISSN 1859 – 2635

16

Nghiên cứu những nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập của các hộ ngư dân khai thác hải sản vùng bãi ngang ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế.

2018

Tạp chí

Sinh hoạt lý luận

ISSN 0868-3247

17

Nghiên cứu những nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập của các hộ ngư dân khai thác hải sản vùng bãi ngang ven biển tỉnh Quảng Nam.

2018

Tạp chí

Sinh hoạt lý luận

ISSN 0868-3247

18

Kinh nghiệm của Nhật Bản và Trung Quốc trong quản lý hoạt động khai thác hải sản và một số hàm ý chính sách cho Việt Nam

2018

Tạp chí Nghiên cứu

Đông Bắc Á

19

Tác động của FDI đến tăng trưởng kinh tế vùng NTB giai đoạn 2001-2016

2018

Tạp chí

Nghiên cứu Kinh tế

20

Thu hút FDI vào vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

2018

Tạp chí

Sinh hoạt lý luận

ISSN 0868-3247

21

Kiểm soát tham nhũng và thu hút FDI tại Asean : một tiếp cận thực nghiệm

2017

Tạp chí

Kinh tế Phát triển

22

Tăng trưởng xanh trong sản xuất nông nghiệp tại vùng Nam Trung Bộ

2017

Tạp chí

Nghiên cứu Kinh tế

23

Những nhân tố ảnh hưởng đến sản lượng khai thác hải sản của đội tàu xa bờ vùng Duyên hải Nam Trung Bộ: Một tiếp cận thực nghiệm

2017

Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Kinh tế và Kinh doanh

24

Nghiên cứu những nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập của các hộ ngư dân khai thác thủy sản thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

2017

Tạp chí

Kinh tế phát triển

25

Định hướng cơ cấu lại kinh tế vùng Kinh tế trọng điểm Miền Trung trong bối cảnh hiện nay

2017

Tạp chí

Sinh hoạt Lý Luận

ISSN 0868-3247

26

Những nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập của các hộ ngư dân khai thác hải sản xa bờ vùng Nam Trung bộ.

2016

Tạp chí

Nghiên cứu Kinh tế

27

Nghiên cứu khung phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập của các hộ ngư dân khai thác hải sản xa bờ vùng ven biển Việt Nam.

2016

Tạp chí

Khoa học xã hội Miền Trung

28

Những nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập của các hộ ngư dân khai thác hải sản xa bờ ở thành phố Đồng Hới : Một tiếp cận kinh tế lượng.

2016

Tạp chí

Khoa học xã hội Miền Trung

 

29

Nhận diện mô hình tăng trưởng vùng kinh tế Nam Trung Bộ trên phương diện đóng góp của các nhân tố sản xuất: Một tiếp cận kinh tế lượng

2015

Tạp chí

Phát triển Kinh tế

30

Tác động của nợ công đến tăng trưởng kinh tế khu vực đồng tiền chung châu Âu: Một tiếp cận thực nghiệm

2015

Tạp chí

Kinh tế Phát triển

31

Những nhân tố của FDI tại ASEAN: Một tiếp cận kinh tế lượng

2014

Tạp chí

Nghiên cứu Kinh tế

32

Nhân tố lao động và FDI tại ASEAN và Việt Nam: Một tiếp cận thực nghiệm

2013

Tạp chí

Sinh hoạt Lý luận

33

Tác động của các nhân tố sản xuất đến tăng trưởng công nghiệp vùng Tây Nguyên

2011

Tạp chí

Nghiên cứu Kinh tế

34

Đầu tư trực tiếp nước ngoài tại ASEAN : Thực trạng và những hàm ý chính sách

2011

Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị TG

35

FDI tại vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung : Thực trạng và những giải pháp chính sách

2008

Tạp chí

Quản lý Kinh tế

36

Nhận diện những rào cản trong thu hút FDI vào vùng Duyên hải miền Trung

2008

Tạp chí

KCN Việt Nam

37

Giải pháp tăng cường thu hút FDI ở Quảng Nam

2007

Tạp chí Thương mại

38

Hoàn thiện thể chế quản lý của Khu Kinh tế mở Chu Lai trong xu thế hội nhập

2007

Tạp chí

Quản lý Nhà nước

39

Thu hút đầu tư vào Khu Kinh tế mở Chu Lai : Cách tiếp cận bằng ma trận SWOT

2007

Tạp chí

Tài chính

40

Đóng góp của những nhân tố sản xuất trong tăng trưởng công nghiệp vùng KTTĐ miền Trung : Một số đánh giá định lượng ban đầu

2007

Tạp chí

Quản lý Kinh tế

41

Những thành tựu của hoạt động FDI trong quá trình đổi mới kinh tế

2006

Tạp chí Quản lý

Ngân quỹ quốc gia

42

Ứng dụng thiết bị dạy học hiện đại vào giảng dạy các môn khoa học xã hội

2006

Tạp chí Báo chí & Tuyên truyền

43

Hoạt động xuất khẩu của tỉnh Thừa Thiên Huế - Thực trạng và một số giải pháp

2006

Tạp chí Thương mại

44

Phát triển Du lịch tỉnh Quảng Nam trong tiến trình hội nhập

2006

Tạp chí

Du lịch Việt Nam

45

Định hướng phát triển du lịch Quảng Nam

2006

Tạp chí Thương mại

46

Mô hình Đặc khu kinh tế Trung Quốc – Thành tựu và những bài học kinh nghiệm

2005

Tạp chí

Quản lý Nhà nước

47

Một số giải pháp đẩy mạnh thu hút FDI vào Duyên hải miền Trung

2005

Tạp chí

Kinh tế & Dự báo

48

Thu hút FDI vào Khu Kinh tế mở Chu Lai : Thực trạng và giải pháp

2005

Tạp chí

Khu CN Việt Nam

 

3.  Sách tham khảo, giáo trình

TT

Tên sách

Mức độ tham gia

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1

Đầu tư trực tiếp nước ngoài tại vùng Nam Trung Bộ: Nhân tố và sự phân bổ không gian

Chủ biên

Nhà xuất bản

Khoa học xã hội

2020

2

Nâng cao thu nhập cho cộng đồng ngư dân khai thác hải sản xa bờ vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

Chủ biên

Nhà xuất bản

Khoa học xã hội

2020

3

Phát triển nền nông nghiệp xanh ở các tỉnh Nam Trung Bộ

Thành viên

NXB Khoa học xã hội

2017

4

Đổi mới sáng tạo phát triển bền vững vùng và địa phương trong bối cảnh mới

Tác giả bài viết

NXB Khoa học xã hội

2017

5

Tái cấu trúc kinh tế vùng Nam Trung Bộ nhằm phát triển bền vững đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Thành viên

NXB Khoa học xã hội

2016

 

4. Số lượng học viên cao học, nghiên cứu sinh đã hướng dẫn

Thời gian

Tên đề tài/ luận văn/ luận án

Bậc học (thạc sĩ/ NCS)

2018

Thực hiện chính sách người có công với cách mạng từ thực tiễn quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng

Thạc sĩ

2019

Thực hiện chính sách an sinh xã hội từ thực tiễn quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng

Thạc sĩ

2019

Thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế đối với đồng bào dân tộc thiểu số huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai

Thạc sĩ

2019

Thực hiện chính sách đào tạo nghề cho người lao động nông thôn huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam

Thạc sĩ

2020

Thực hiện chính sách phát triển đội ngũ cán bộ, công chức trên địa bàn huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam

Thạc sĩ

2020

Thực hiện chính sách việc làm cho lao động nông thôn từ thực tiễn huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

Thạc sĩ

2021

Thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững trên địa bàn quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Thạc sĩ

 

5. Các học phần/môn học đã giảng dạy

- Dự báo phát triển kinh tế xã hội.

6. Hướng nghiên cứu

+ Đầu tư nước ngoài, thương mại và đầu tư quốc tế, tài chính vĩ mô, phân tích chính sách.

+ Kinh tế ứng dụng, kinh tế lượng cơ bản và nâng cao, kinh tế lượng cho dữ liệu bảng (panel data), kinh tế lượng không gian (spatial econometrics).

+ Mô hình tăng trưởng, các nguồn lực trong tăng trưởng kinh tế, tái cơ cấu kinh tế, thể chế và tăng trưởng, môi trường đầu tư.

+ Phát triển kinh tế vùng lãnh thổ, liên kết vùng, thể chế liên kết vùng, mô hình chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng.

+ Tăng trưởng xanh, phát triển bền vững, kinh tế môi trường, nông nghiệp bền vững, chính sách kinh tế xã hội, bất bình đẳng thu nhập và giảm nghèo, phát triển kinh tế xã hội miền Trung và Tây Nguyên.

+ Phát triển kinh tế xã hội vùng ven biển, cộng đồng ngư dân vùng ven biển các tỉnh miền Trung.