Lê Văn Mỹ
 • left_banner_gioithieu (1)
 • Họ tên: Lê Văn Mỹ
  Cách gọi tên: Ông
  Điện thoại:
  Điện thoại di động / Fax: 0914627546 /
  Thư điện tử: lemytq@yahoo.com
  Đơn vị: Viện Nghiên cứu Trung Quốc
  Chức vụ: Nghiên cứu viên chính
  Học hàm, học vị: Tiến sĩ   
  Mô tả, ghi chú:
 •  

GIỚI THIỆU CHÂN DUNG NHÀ KHOA HỌC

VIỆN HÀN LÂM KHXH VIỆT NAM

 

Họ và tên:  Lê Văn Mỹ

Năm sinh:  1955

Quê quán: Gia Bình, Bắc Ninh

Học vị:      TS                          Năm đạt học vị:    

Chức vụ/cơ quan công tác: Nguyên Trưởng phòng Nghiên cứu quan hệ đối ngoại Trung Quốc- Viện Nghiên cứu Trung Quốc

Điện thoại:  0914. 627. 546 , Email: lemytq@yahoo.com

I Tóm tắt quá trình đào tạo và công tác:

Quá trình học tập:

1978-1982

 Khoa Lịch sử, Đại học Tổng hợp Hà Nội.

1986-1987

 Khoa dự bị tiếng Nga, Đại học Ngoại ngữ Thanh Xuân, Hà Nội.

1987-1992

 Nghiên cứu sinh Viện Viễn Đông, Viện HLKH Liên bang Nga, Matxcơva.

2003-2004

 Khoa tiếng Trung, Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh.

 

Quá trình công tác:

Thời gian

Cơ quan công tác

Địa chỉ và Điện thoại

Chức vụ

01/1983 – 09/1986

Viện Châu Á và Thái Bình Dương, Ủy ban Khoa học Xã hội Việt Nam (nay là Viện KHXH Việt Nam

Hà Nội

Cán bộ nghiên cứu

10/1986 – 9/1987

Khoa Tiếng Nga, Đại học ngoại ngữ Thanh Xuân, Hà Nội

Hà Nội

Dự bị tiếng Nga

10/1987 – 3/1992

Viện Viễn Đông, Viện Hàn lâm Khoa học Liên bang Nga

Matxccơva, Liên bang Nga

Nghiên cứu sinh

4/1992 – 12/1999

Viện Phương Đông, Viện Hàn lâm Khoa học Liên bang Nga

Matxccơva, Liên bang Nga

Thực tập sinh

1/2000 – 3/2000

 

 

Về nước chờ bố trí công tác

3/2000 – 9/2000

Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc, nay là Viện Nghiên cứu Trung Quốc, Viện KHXH Việt Nam 

Hà Nội

Nghiên cứu viên

9/2003 – 10/2004

Khoa Tiếng Trung, Trường Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh

Bắc Kinh, Trung Quốc

Học sinh

10/2004 –  9/2020

Viện Nghiên cứu Trung Quốc, Viện KHXH Việt Nam

Hà Nội

Nghiên cứu viên chính

 

Các hướng nghiên cứu chính:

* Nghiên cứu chiến lược và quan hệ đối ngoại của CHND Trung Hoa từ sau cải cách và mở cửa.

Các công trình nghiên cứu chính:

STT

Tên xuất bản phẩm

Năm

1

Cộng hòa nhân dân Trung Hoa: Ngoại giao trong bối cảnh quốc tế mới/ Lê Văn Mỹ (tác giả)/ Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 2007.

2007

2

Ngoại giao Cộng hòa nhân dân Trung Hoa 30 năm cải cách mở cửa Lê Văn Mỹ (chủ biên)/ Nxb. Khoa học Xã hội, Hà Nội, 2009.

2009

3

Ngoại giao CHND Trung Hoa hai mươi năm đầu thế kỷ XXI/Lê Văn Mỹ (chủ biên)/ Nxb Từ điển Bách khoa, Hà Nội, 2011, 315 tr.

2011

4

Ngoại giao Trung Quốc trong quá trình trỗi dậy và những vấn đề đặt ra cho Việt Nam / Lê Văn Mỹ (chủ biên)/ Nxb TĐBK, Hà Nội, 2013, 250 tr.

2013

5

Trung Quốc trong hợp tác Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng- tác động và ảnh hưởng / Lê Văn Mỹ (chủ biên)/ Nxb KHXH, Hà Nội, 2016, 330 tr.

2016

6

Trung Quốc và Mỹ với an ninh Đông Á từ sau Đại hội XIX ĐCS Trung Quốc: Tác động và dự báo/ Lê Văn Mỹ (chủ biên)/ Nxb KHXH, Hà Nội, 2020, 343 tr

2020

Một số bài đăng tạp chí:

STT

Tên bài tạp chí/chỉ dẫn

Năm

1

Một vài suy nghĩ về chiến lược ngoại giao của Đặng Tiểu Bình/ Lê Văn Mỹ// Nghiên cứu Trung Quốc/số tháng 8-2002

2002

2

Hiệp định khung khu mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN bước phát triển mới của mối quan hệ Trung Quốc - ASEAN đầu thế kỷ XXI /Lê Văn Mỹ// Nghiên cứu Trung Quốc.-2004 tháng 10.-Số 5 (57).-Tr. 39-43

2004

3

Đặng Tiểu Bình và vấn đề bình thường hóa quan hệ Trung – Xô /Lê Văn Mỹ// Nghiên cứu Lịch sử.-2005 tháng 10.-Số 7.-Tr. 49-54

2005

4

Bước đầu tìm hiểu “ngoại giao láng giềng” của Trung Quốc từ sau chiến tranh lạnh /Lê Văn Mỹ// Nghiên cứu Trung Quốc.-2005 tháng 6.-Số 3 (61).-Tr. 45-50

2005

5

Sự điều chỉnh chiến lược ngoại giao và quan hệ Mỹ - Trung – Nga sau sự kiện 11/9/2001/ Lê Văn Mỹ// Nghiên cứu Châu Âu.-2006. -Số 2 (68).-Tr. 29-36

2006

6

Quan hệ Trung – Nga sau sự kiện 11/9/2011/ Lê Văn Mỹ// Nghiên cứu Trung Quốc.-2006 tháng 10.-Số 5 (69).-Tr. 34-50

2006

7

Quan hệ Trung Quốc với ASEAN những năm đầu thế kỷ XXI/Lê Văn Mỹ// Nghiên cứu Đông Nam Á. 2007 tháng 10.-Số 10 (91).-Tr. 35-41

2007

8

Vai trò của Trung Quốc và Mỹ với việc giải quyết vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên /Lê Văn Mỹ// Nghiên cứu Đông Bắc Á.-2007.-Số 3 (73).-Tr. 28-34

2007

9

Quan hệ Trung – Mỹ sau Đại hội XVI Đảng Cộng sản Trung Quốc /Lê Văn Mỹ// Nghiên cứu Trung Quốc.-2007 tháng 8.-Số 5 (75).-Tr. 24-41

2007

10

Trung Quốc với cơ chế 10 + 3 và hợp tác Trung – Nhật – Hàn trong tiến trính hợp tác Đông Á/ Lê Văn Mỹ/ Nghiên cứu Trung Quốc, Số 6 (94) 2009, tr.50-56

2009

11

Quan điểm của Trung Quốc về “chủ nghĩa khu vực mở” trong hợp tác Đông Á/ Lê Văn Mỹ/ Nghiên cứu Đông Bắc Á, Số 9 (103) 2009, tr.28-33

2009

12

Về chủ nghĩa khu vực mới Đông Á/ Lê Văn Mỹ/ Nghiên cứu Đông Bắc Á, Số 3 (109) 2010, tr.3-9

2010

13

Quan điểm của Trung Quốc về Thế giới hài hòa trong Hợp tác Đông Á/ Lê Văn Mỹ/Nghiên cứu Trung Quốc ,Số 3 (103) 2010, tr.25-31

2010

14

Trung Quốc với trật tự thế giới hiện nay/Lê Văn Mỹ/ Nghiên cứu Trung Quốc , Số 7 (107)  2010, tr.53-58

2010

15

Hài hòa hóa quan hệ Việt – Trung trong giai đoạn hiện nay/ Lê Văn Mỹ/Nghiên cứu Trung Quốc , Số 3 (115) 2011, tr.29-34

2011

16

Những điều chỉnh chiến lược và chính sách đối ngoại của Trung Quốc đối với Nga từ 1949 đến nay/ Lê Văn Mỹ/Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 3 (431) 2012, .tr.63-69

2012

17

 Nhìn lại chiến lược và chính sách ngoại giao của Trung Quốc đối với Mỹ/ Lê Văn Mỹ/ Nghiên cứu Trung Quốc ,Số 7 (131) 2012, tr.46-52

2012

18

Quan hệ nước lớn kiểu mới Trung- Nga trong thế kỷ XXI/ Lê Văn Mỹ/ Nghiên cứu Trung Quốc/ 2013, Số 8 (144), Tr 31-43.

2013

19

Ngoại giao CHND Trung Hoa 35 năm cải cách mở cửa (1978-2013)/ Lê Văn Mỹ/ NC Trung Quốc/ 2013, Số 12(148), Tr 47-59.

2013

20

Quan niệm của Chủ nghĩa Hiện thực và Chủ nghĩa Tự do về vai trò nước lớn trong hợp tác khu vực/ Lê Văn Mỹ- Hoàng Khắc Nam/ tạp chí Những vấn đề kinh tế và chính trị thế giới/ 2014, Số 10.

2014

21

The United States and the Lower Mekong Inititive/ LE Van My/ East Asian Policy, Singapor/ Apr/ Jun 2016 volume 8 no 2/  pg. 48-58.

2016

22

Quan hệ nước lớn kiểu mới Trung- Mỹ/ Lê Văn Mỹ/ Nghiên cứu trung Quốc/ 2016, Số 6 (178), Tr 19-28.

2016

23

Chiến lược an ninh quốc gia của Trung Quốc trong thời kỳ mới: tác động và ảnh hưởng đến an ninh Ấn Độ/ Lê Văn Mỹ/ Nghiên cứu Ấn Độ và Châu Á/ 2018, Số 6 (67), Tr 15-22.

2018

24

Cộng đồng ASEAN và vấn đề an ninh hiện nay ở Đông Á/ Lê Văn Mỹ- Đỗ Minh Cao/ NC Đông Nam Á/ số 7, 2019.

2019