Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
 • Thư viện điện tử và kho tin
 • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
 • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
 • Tham khảo tạp chí
 • Sách toàn văn
 • Thư điện tử
 • Chính phủ
 • left_banner_gioithieu (1)
 • 2. top logo - co cau to chuc
Tên đơn vị: Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ
Điện thoại cơ quan: 0236.3962507
Fax: 0236.3962507
Thư điện tử: isscr@vass.gov.vn
Website: http://isscr.vass.gov.vn
Địa chỉ: đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
 • Họ tên: TS. Hoàng Hồng Hiệp
  Điện thoại:
  Fax:
  Thư điện tử: HoangHongHiep@gmail.com
 •  
 • Họ tên: TS. Trần Minh Đức
  Điện thoại: 0913432440
  Fax:
  Thư điện tử: tranminhducdanang@gmail.com
 •