Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
 • Thư viện điện tử và kho tin
 • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
 • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
 • Tham khảo tạp chí
 • Sách toàn văn
 • Thư điện tử
 • Chính phủ
 • left_banner_gioithieu (1)
 • 2. top logo - co cau to chuc
Tên đơn vị: Viện Dân tộc học
Điện thoại cơ quan: (84-04) 62730419
Fax: (84-04) 62730451
Thư điện tử:
Website: http://viendantochoc.vass.gov.vn
Địa chỉ: Tầng 10, Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội
 • Họ tên: PGS.TS. Nguyễn Văn Minh
  Điện thoại: 04. 62730467 (1005)
  Fax:
  Thư điện tử: minhnv.ioa@vass.gov.vn
 •  
 • Họ tên: TS. Nguyễn Thị Thanh Bình
  Điện thoại:
  Fax:
  Thư điện tử:
 •