Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
 • Thư viện điện tử và kho tin
 • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
 • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
 • Tham khảo tạp chí
 • Sách toàn văn
 • Thư điện tử
 • Chính phủ
 • left_banner_gioithieu (1)
 • 2. top logo - co cau to chuc
Tên đơn vị: Viện Nghiên cứu Văn hoá
Điện thoại cơ quan: (84-24) 39784868
Fax: (84-24) 39725903
Thư điện tử: vienvh@gmail.com
Website: http://vncvanhoa.vass.gov.vn/Pages/Index.aspx
Địa chỉ: Địa chỉ: 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội, Việt Nam
 • Họ tên: PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Châm
  Điện thoại: 024. 39764087
  Fax:
  Thư điện tử: chamntp.ics@vass.gov.vn
 •  
 • Họ tên: TS. Hoàng Cẩm
  Điện thoại:
  Fax:
  Thư điện tử:
 •  
 • Họ tên: PGS.TS. Phạm Văn Dương
  Điện thoại:
  Fax:
  Thư điện tử:
 •