Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
 • Thư viện điện tử và kho tin
 • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
 • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
 • Tham khảo tạp chí
 • Sách toàn văn
 • Thư điện tử
 • Chính phủ
 • left_banner_gioithieu (1)
 • 2. top logo - co cau to chuc
Tên đơn vị: Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới
Điện thoại cơ quan: (84-24) 3.825 2372
Fax: (84-24) 3.933 2890
Thư điện tử: ifgs@hn.vnn.vn
Website: http://ifgs.vass.gov.vn/
Địa chỉ: Địa chỉ: 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội, Việt Nam
 • Họ tên: TS.NCVC Nguyễn Đình Tuấn
  Điện thoại:
  Fax:
  Thư điện tử: tuanihs@yahoo.com
 •  
 • Họ tên: PGS.TS. Trần Thị Minh Thi
  Điện thoại:
  Fax:
  Thư điện tử:
 •