Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
 • Thư viện điện tử và kho tin
 • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
 • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
 • Tham khảo tạp chí
 • Sách toàn văn
 • Thư điện tử
 • Chính phủ
 • left_banner_gioithieu (1)
 • 2. top logo - co cau to chuc
Tên đơn vị: Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông
Điện thoại cơ quan: (024)37625684
Fax: (024)38328587
Thư điện tử: chauphitrungdong@gmail.com
Website: http://www.iames.gov.vn
Địa chỉ: Tầng 12, số 176 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội
 • Họ tên: PGS.TS. Lê Phước Minh
  Điện thoại: 024.37625684
  Fax: 024.38328587
  Thư điện tử: lephuocminhvn@gmail.com
 •  
 • Họ tên: TS. Kiều Thanh Nga
  Điện thoại: 024.37625684
  Fax:
  Thư điện tử: kieuthanhnga@iames.gov.vn
 •  
 • Họ tên: TS. Lê Kim Sa
  Điện thoại: 0948984969
  Fax:
  Thư điện tử: kimsa.le@gmail.com
 •  
 • Họ tên: PGS.TS. Lê Phước Minh
  Điện thoại:
  Fax:
  Thư điện tử: lephuocminh@iames.gov.vn
 •  
 • Họ tên: TS. Lê Kim Sa
  Điện thoại: 0948984969
  Fax:
  Thư điện tử: kimsa.le@gmail.com
 •