Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
 • Thư viện điện tử và kho tin
 • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
 • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
 • Tham khảo tạp chí
 • Sách toàn văn
 • Thư điện tử
 • Chính phủ
 • left_banner_gioithieu (1)
 • 2. top logo - co cau to chuc
Tên đơn vị: Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông
Điện thoại cơ quan:
Fax:
Thư điện tử:
Website: http://www.iames.gov.vn
Địa chỉ: Số 176 phố Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội
 • Họ tên: PGS.TS. Lê Phước Minh
  Điện thoại:
  Fax:
  Thư điện tử:
 •  
 • Họ tên: TS. Kiều Thanh Nga
  Điện thoại:
  Fax:
  Thư điện tử:
 •  
 • Họ tên: TS. Lê Kim Sa
  Điện thoại:
  Fax:
  Thư điện tử: salk.caf@vass.gov.vn
 •  
 • Họ tên: PGS.TS. Lê Phước Minh
  Điện thoại:
  Fax:
  Thư điện tử:
 •  
 • Họ tên: TS. Lê Kim Sa
  Điện thoại:
  Fax:
  Thư điện tử:
 •