Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
 • Thư viện điện tử và kho tin
 • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
 • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
 • Tham khảo tạp chí
 • Sách toàn văn
 • Thư điện tử
 • Chính phủ
 • left_banner_gioithieu (1)
 • 2. top logo - co cau to chuc
Tên đơn vị: Viện Nghiên cứu Trung Quốc
Điện thoại cơ quan: (84-04) 6.2730459; (84-04) 6.2730422
Fax: (84-04) 6.2730413
Thư điện tử: vnics@hn.vnn.vn
Website: http://vnics.org.vn/
Địa chỉ: Tầng 13 số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội
 • Họ tên: TS. Nguyễn Xuân Cường
  Điện thoại: 04. 62730459 (1310)
  Fax:
  Thư điện tử: cuongnx.vics@vass.gov.vn
 •  
 • Họ tên: TS. Nguyễn Thị Phương Hoa
  Điện thoại:
  Fax:
  Thư điện tử:
 •  
 • Họ tên: TS. Hoàng Thế Anh
  Điện thoại: 04. 62730459 (1305)
  Fax:
  Thư điện tử: anhht.vics@vass.gov.vn
 •