Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
 • Thư viện điện tử và kho tin
 • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
 • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
 • Tham khảo tạp chí
 • Sách toàn văn
 • Thư điện tử
 • Chính phủ
 • left_banner_gioithieu (1)
 • 2. top logo - co cau to chuc
Tên đơn vị: Viện Nghiên cứu Châu Âu
Điện thoại cơ quan: (84-24) 38572735
Fax: (84-24) 35374905
Thư điện tử:
Website: http://ies.vass.gov.vn
Địa chỉ: 176 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội
 • Họ tên: PGS.TS. Nguyễn Chiến Thắng
  Điện thoại: 0986996914
  Fax:
  Thư điện tử: ncthang69@yahoo.com
 •  
 • Họ tên: PGS.TS. Đặng Minh Đức
  Điện thoại: 0903292988
  Fax:
  Thư điện tử: minhduc_ies@yahoo.com
 •  
 • Họ tên: PGS.TS. Đặng Thị Phương Hoa
  Điện thoại:
  Fax:
  Thư điện tử:
 •  
 • Họ tên: PGS.TS. Đặng Minh Đức
  Điện thoại: 0903292988
  Fax:
  Thư điện tử: minhduc_ies@yahoo.com
 •