Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
 • Thư viện điện tử và kho tin
 • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
 • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
 • Tham khảo tạp chí
 • Sách toàn văn
 • Thư điện tử
 • Chính phủ
 • left_banner_gioithieu (1)
 • 2. top logo - co cau to chuc
Tên đơn vị: Viện Nghiên cứu Ấn Độ và Tây Nam Á
Điện thoại cơ quan: 84-04- 62730749
Fax: 84-04- 62730749
Thư điện tử:
Website: http://viisas.vass.gov.vn
Địa chỉ: Số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội
 • Họ tên: PGS. TS. Nguyễn Xuân Trung
  Điện thoại:
  Fax:
  Thư điện tử:
 •  
 • Họ tên: TS. Trần Hoàng Long
  Điện thoại:
  Fax:
  Thư điện tử:
 •  
 • Họ tên: Nguyễn Xuân Trung
  Điện thoại:
  Fax:
  Thư điện tử:
 •  
 • Họ tên: TS. Lê Hằng Nga
  Điện thoại:
  Fax:
  Thư điện tử:
 •  
 • Họ tên: TS. Lê Thị Hằng Nga
  Điện thoại:
  Fax:
  Thư điện tử:
 •