Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
 • Thư viện điện tử và kho tin
 • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
 • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
 • Tham khảo tạp chí
 • Sách toàn văn
 • Thư điện tử
 • Chính phủ
 • left_banner_gioithieu (1)
 • 2. top logo - co cau to chuc
Tên đơn vị: Viện Nghiên cứu Ấn Độ và Tây Nam Á
Điện thoại cơ quan: (84-24) 35423008
Fax:
Thư điện tử: vniisas@gmail.com
Website: http://viisas.vass.gov.vn
Địa chỉ: Tầng 11-12, 176 – Thái Hà – Trung Liệt – Đống Đa – Hà Nội
 • Họ tên: TS. Phạm Cao Cường
  Điện thoại: 0966551111
  Fax:
  Thư điện tử: phamcaocuong@gmail.com
 •  
 • Họ tên: TS. Phan Cao Nhật Anh
  Điện thoại: 0912512490
  Fax:
  Thư điện tử: pcnanh@hotmail.com
 •  
 • Họ tên: TS. Lê Thị Hằng Nga
  Điện thoại:
  Fax:
  Thư điện tử:
 •