Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
 • Thư viện điện tử và kho tin
 • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
 • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
 • Tham khảo tạp chí
 • Sách toàn văn
 • Thư điện tử
 • Chính phủ
 • left_banner_gioithieu (1)
 • 2. top logo - co cau to chuc
Tên đơn vị: Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á
Điện thoại cơ quan: (84-04) 6.2730403
Fax: (84-04) 6.2730478
Thư điện tử:
Website: http://www.inas.gov.vn
Địa chỉ: Tầng 12, số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội
 • Họ tên: PGS.TS. Phạm Quý Long
  Điện thoại: 02462730747
  Fax:
  Thư điện tử: longpq2004@gmail.com
 •  
 • Họ tên: TS. Ngô Văn Vũ
  Điện thoại:
  Fax:
  Thư điện tử:
 •  
 • Họ tên: PGS.TS. Nguyễn Duy Lợi
  Điện thoại: 02462730720
  Fax:
  Thư điện tử: loinguyen_duy@hotmail.com
 •