Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
 • Thư viện điện tử và kho tin
 • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
 • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
 • Tham khảo tạp chí
 • Sách toàn văn
 • Thư điện tử
 • Chính phủ
 • left_banner_gioithieu (1)
 • 2. top logo - co cau to chuc
Tên đơn vị: Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới
Điện thoại cơ quan: (84-24) 3.8574112; (84-24) 3.8574297
Fax: (84-24) 3.8574316
Thư điện tử:
Website: https://iwep.gov.vn
Địa chỉ: Tầng 6, số 176 phố Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội
 • Họ tên: TS. NCVC Phí Vĩnh Tường
  Điện thoại:
  Fax:
  Thư điện tử:
 •  
 • Họ tên: TS. Hoàng Thế Anh
  Điện thoại:
  Fax:
  Thư điện tử:
 •  
 • Họ tên: PGS.TS. Phạm Thái Quốc
  Điện thoại:
  Fax:
  Thư điện tử:
 •  
 • Họ tên: TS. Hoàng Thế Anh
  Điện thoại:
  Fax:
  Thư điện tử: anhht.vics@vass.gov.vn
 •