Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
 • Thư viện điện tử và kho tin
 • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
 • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
 • Tham khảo tạp chí
 • Sách toàn văn
 • Thư điện tử
 • Chính phủ
 • left_banner_gioithieu (1)
 • 2. top logo - co cau to chuc
Tên đơn vị: Viện Địa lý nhân văn
Điện thoại cơ quan: 024.36825429
Fax: 024.36825421
Thư điện tử: viendialinhanvan@gmail.com
Website: http://ihgeo.vass.gov.vn
Địa chỉ: Tầng 2, Trụ sở Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Số 176 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội.
 • Họ tên: TS. Nguyễn Song Tùng
  Điện thoại: 0912176039
  Fax: 024.36825421
  Thư điện tử: songtung1711@gmail.com
 •  
 • Họ tên: TS. Bùi Thị Vân Anh
  Điện thoại: 0983351115
  Fax: 024.36825421
  Thư điện tử: vananh1509@gmail.com
 •  
 • Họ tên: TS. Trần Ngọc Ngoạn
  Điện thoại:
  Fax:
  Thư điện tử:
 •  
 • Họ tên: TS. Nguyễn Song Tùng
  Điện thoại: 0912176039
  Fax: 024.36825421
  Thư điện tử: songtung1711@gmail.com
 •