Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
 • Thư viện điện tử và kho tin
 • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
 • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
 • Tham khảo tạp chí
 • Sách toàn văn
 • Thư điện tử
 • Chính phủ
 • left_banner_gioithieu (1)
 • 2. top logo - co cau to chuc
Tên đơn vị: Viện Địa lý nhân văn
Điện thoại cơ quan: (84-24) 62730423
Fax: (84-24) 62730480
Thư điện tử: vass.iesd@gmail.com
Website: http://ihgeo.vass.gov.vn
Địa chỉ: Tầng 7, số 1 Liễu Giai Ba Đình Hà Nội
 • Họ tên: TS. Nguyễn Song Tùng
  Điện thoại:
  Fax:
  Thư điện tử:
 •  
 • Họ tên: TS. Bùi Thị Vân Anh
  Điện thoại:
  Fax:
  Thư điện tử:
 •  
 • Họ tên: TS. Trần Ngọc Ngoạn
  Điện thoại:
  Fax:
  Thư điện tử:
 •  
 • Họ tên: TS. Nguyễn Song Tùng
  Điện thoại:
  Fax:
  Thư điện tử:
 •