Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
 • Thư viện điện tử và kho tin
 • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
 • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
 • Tham khảo tạp chí
 • Sách toàn văn
 • Thư điện tử
 • Chính phủ
 • left_banner_gioithieu (1)
 • 2. top logo - co cau to chuc
Tên đơn vị: Viện Sử học
Điện thoại cơ quan: (8-24)39713200
Fax: (84-24)39717615
Thư điện tử: viensuhocvn@hn.vnn.vn.
Website: http://viensuhoc.vass.gov.vn
Địa chỉ: 38 Hàng Chuối, Hai Bà Trưng, Hà Nội
 • Họ tên: PGS.TS. Nguyễn Đức Nhuệ
  Điện thoại:
  Fax:
  Thư điện tử: nhuend.ioh@vass.gov.vn
 •  
 • Họ tên: TS.NCVC. Lê Quang Chắn
  Điện thoại:
  Fax:
  Thư điện tử:
 •  
 • Họ tên: TS. Trần Thị Phương Hoa
  Điện thoại:
  Fax:
  Thư điện tử: hoattp.ies@vass.gov.vn
 •