Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_gioithieu (1)
  • 2. top logo - co cau to chuc
Tên đơn vị: Viện Sử học
Điện thoại cơ quan: (8-24)39713200
Fax: (84-24)39717615
Thư điện tử: viensuhocvn@hn.vnn.vn.
Website: http://viensuhoc.vass.gov.vn
Địa chỉ: 38 Hàng Chuối, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Chức năng, nhiệm vụ của Viện Sử học

Chức năng nhiệm vụ (xem file đính kèm)


258/QĐ-KHXH