Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
 • Thư viện điện tử và kho tin
 • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
 • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
 • Tham khảo tạp chí
 • Sách toàn văn
 • Thư điện tử
 • Chính phủ
 • left_banner_gioithieu (1)
 • 2. top logo - co cau to chuc
Tên đơn vị: Viện Văn học
Điện thoại cơ quan: (84-24) 3825 3548
Fax: (84-24) 825 0385
Thư điện tử:
Website: http://vienvanhoc.vass.gov.vn
Địa chỉ: 20 Lý Thái Tổ, Hà Nội, Việt Nam
 • Họ tên: TS. Nguyễn Huy Bỉnh
  Điện thoại:
  Fax:
  Thư điện tử:
 •  
 • Họ tên: TS. Trần Thiện Khanh
  Điện thoại: 0932223309
  Fax:
  Thư điện tử:
 •  
 • Họ tên: Phạm Văn Ánh
  Điện thoại: 0988364078
  Fax:
  Thư điện tử: phamvananhvvh@gmail.com
 •