Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
 • Thư viện điện tử và kho tin
 • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
 • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
 • Tham khảo tạp chí
 • Sách toàn văn
 • Thư điện tử
 • Chính phủ
 • left_banner_gioithieu (1)
 • 2. top logo - co cau to chuc
Tên đơn vị: Viện Nghiên cứu Tôn giáo
Điện thoại cơ quan: (84-24) 39784870
Fax: (84-24) 39763813
Thư điện tử: Tg@Fmail.vnn.vn
Website: http://vnctongiao.vass.gov.vn/Pages/Default.aspx
Địa chỉ: 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội
 • Họ tên: PGS.TS. Chu Văn Tuấn
  Điện thoại: 024.39784965
  Fax:
  Thư điện tử: tuancv.irs@vass.gov.vn
 •  
 • Họ tên: TS. Vũ Thị Thu Hà
  Điện thoại:
  Fax:
  Thư điện tử:
 •