Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
 • Thư viện điện tử và kho tin
 • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
 • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
 • Tham khảo tạp chí
 • Sách toàn văn
 • Thư điện tử
 • Chính phủ
 • left_banner_gioithieu (1)
 • 2. top logo - co cau to chuc
Tên đơn vị: Trung tâm Phân tích và Dự báo
Điện thoại cơ quan: (84-24) 6.2730434
Fax: (84-24) 6.2730477
Thư điện tử:
Website: http://caf.vass.gov.vn
Địa chỉ: Tầng 14, số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
 • Họ tên: TS.NCVCC. Bạch Hồng Việt
  Điện thoại:
  Fax:
  Thư điện tử: bachviet62@gmail.com
 •  
 • Họ tên: TS. Nguyễn Thị Thanh Hà
  Điện thoại: 024. 62730433
  Fax:
  Thư điện tử: hantt.caf@vass.gov.vn
 •  
 • Họ tên: TS.NCVC. Hà Thị Hồng Vân
  Điện thoại:
  Fax:
  Thư điện tử:
 •