Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
 • Thư viện điện tử và kho tin
 • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
 • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
 • Tham khảo tạp chí
 • Sách toàn văn
 • Thư điện tử
 • Chính phủ
 • left_banner_gioithieu (1)
 • 2. top logo - co cau to chuc
Tên đơn vị: Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin
Điện thoại cơ quan: (84-24) 62730552
Fax: (84-24) 62730552
Thư điện tử:
Website:
Địa chỉ: Tầng 15, Số 1 Liễu Giai, Quận Ba Đình, Hà Nội
 • Họ tên: TS. Nguyễn Bùi Nam
  Điện thoại: 024.62730408 (4102)
  Fax:
  Thư điện tử: namnb@vass.gov.vn
 •  
 • Họ tên: ThS. Nguyễn Mạnh Việt
  Điện thoại:
  Fax:
  Thư điện tử: vietnm.cita@vass.gov.vn
 •  
 • Họ tên: TS. Nguyễn Xuân Khoát
  Điện thoại: 0983212878
  Fax:
  Thư điện tử: cntt.vass@gmail.com
 •