Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
 • Thư viện điện tử và kho tin
 • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
 • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
 • Tham khảo tạp chí
 • Sách toàn văn
 • Thư điện tử
 • Chính phủ
 • left_banner_gioithieu (1)
 • 2. top logo - co cau to chuc
Tên đơn vị: Học viện Khoa học xã hội
Điện thoại cơ quan: 024-35527736
Fax: 024-35527726
Thư điện tử: hocvienkhxh@gass.edu.vn
Website: http://gass.edu.vn/
Địa chỉ: 477 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội
 • Họ tên: PGS.TS. Bùi Nguyên Khánh
  Điện thoại: 0915252003
  Fax:
  Thư điện tử: khanhlaw75@yahoo.com
 •  
 • Họ tên: PGS.TS. Nguyễn Huy Hoàng
  Điện thoại:
  Fax:
  Thư điện tử:
 •  
 • Họ tên: PGS.TS. Vũ Tuấn Hưng
  Điện thoại: 0913966388
  Fax:
  Thư điện tử: hung.qlkh.vass@gmail.com
 •  
 • Họ tên: TS. Nguyễn Duy Thụy
  Điện thoại: 0914091589
  Fax:
  Thư điện tử: Thuycongtuoc@gmail.com
 •  
 • Họ tên: TS. Trần Minh Đức
  Điện thoại: 0913432440
  Fax:
  Thư điện tử: tranminhduc_dn@yahoo.com
 •  
 • Họ tên: PGS.TS. Hồ Việt Hạnh
  Điện thoại:
  Fax:
  Thư điện tử:
 •  
 • Họ tên: Vũ Mạnh Toàn
  Điện thoại:
  Fax:
  Thư điện tử:
 •