Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
 • Thư viện điện tử và kho tin
 • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
 • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
 • Tham khảo tạp chí
 • Sách toàn văn
 • Thư điện tử
 • Chính phủ
 • left_banner_gioithieu (1)
 • 2. top logo - co cau to chuc
Tên đơn vị: Học viện Khoa học xã hội
Điện thoại cơ quan: (84-24) 35527738; (84-24) 35527728
Fax:
Thư điện tử:
Website: http://gass.edu.vn/
Địa chỉ: 477 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội
 • Họ tên: PGS.TS. Bùi Nguyên Khánh
  Điện thoại:
  Fax:
  Thư điện tử:
 •  
 • Họ tên: PGS.TS. Hồ Việt Hạnh
  Điện thoại: 024. 35527716
  Fax:
  Thư điện tử: hanhhv.gass@vass.gov.vn
 •  
 • Họ tên: PGS.TS. Vũ Tuấn Hưng
  Điện thoại:
  Fax:
  Thư điện tử:
 •  
 • Họ tên: TS. Nguyễn Duy Thụy
  Điện thoại:
  Fax:
  Thư điện tử:
 •  
 • Họ tên: TS. Trần Minh Đức
  Điện thoại:
  Fax:
  Thư điện tử:
 •  
 • Họ tên: Vũ Mạnh Toàn
  Điện thoại:
  Fax:
  Thư điện tử:
 •