Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
 • Thư viện điện tử và kho tin
 • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
 • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
 • Tham khảo tạp chí
 • Sách toàn văn
 • Thư điện tử
 • Chính phủ
 • left_banner_gioithieu (1)
 • 2. top logo - co cau to chuc
Tên đơn vị: Nhà xuất bản Khoa học xã hội
Điện thoại cơ quan: (84-24) 39719073
Fax:
Thư điện tử: nxbkhxh@gmail.com
Website: http://nxbkhxh.vass.gov.vn
Địa chỉ: 26 Lý Thường Kiệt, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
 • Họ tên: PGS.TS. Phạm Minh Phúc
  Điện thoại: 024.39719073
  Fax:
  Thư điện tử: phucpm@vass.gov.vn
 •  
 • Họ tên: TS. Phan Tân
  Điện thoại:
  Fax:
  Thư điện tử:
 •  
 • Họ tên: PGS.TS. Phạm Minh Phúc
  Điện thoại: 024.39719073
  Fax:
  Thư điện tử: phuckhxh@gmail.com
 •  
 • Họ tên: TS. Phan Tân
  Điện thoại:
  Fax:
  Thư điện tử:
 •