Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
 • Thư viện điện tử và kho tin
 • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
 • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
 • Tham khảo tạp chí
 • Sách toàn văn
 • Thư điện tử
 • Chính phủ
 • left_banner_gioithieu (1)
 • 2. top logo - co cau to chuc
Tên đơn vị: Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam
Điện thoại cơ quan: (84-24) 3.9365701, (84-24) 3.9365705
Fax: (84-24) 3.9365707
Thư điện tử: tapchikhxh@vnn.vn
Website: http://vssr.vass.gov.vn
Địa chỉ: 26 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội
 • Họ tên: TS. Trần Tuấn Phong
  Điện thoại:
  Fax:
  Thư điện tử:
 •  
 • Họ tên: TS. Vũ Thị Sao Chi
  Điện thoại:
  Fax:
  Thư điện tử:
 •