Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
 • Thư viện điện tử và kho tin
 • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
 • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
 • Tham khảo tạp chí
 • Sách toàn văn
 • Thư điện tử
 • Chính phủ
 • left_banner_gioithieu (1)
 • 2. top logo - co cau to chuc
Tên đơn vị: Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam
Điện thoại cơ quan: (84-24) 38360352; (84-24) 37562193
Fax: (84-24) 38360351
Thư điện tử:
Website: http://www.vme.org.vn
Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Huyên, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
 • Họ tên: TS. Bùi Ngọc Quang
  Điện thoại: 02438360352 +203
  Fax:
  Thư điện tử: ngocquang.vass@gmail.com
 •  
 • Họ tên: PGS.TS. Trần Hồng Hạnh
  Điện thoại: 02437562193 + 110
  Fax:
  Thư điện tử: tranhanh73@yahoo.com
 •