Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
 • Thư viện điện tử và kho tin
 • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
 • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
 • Tham khảo tạp chí
 • Sách toàn văn
 • Thư điện tử
 • Chính phủ
 • left_banner_gioithieu (1)
 • 2. top logo - co cau to chuc
Tên đơn vị: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam
Điện thoại cơ quan: (84-24) 39719068
Fax: (84-24) 39728473
Thư điện tử: contact@bachkhoatoanthu.gov.vn
Website: http://bachkhoatoanthu.vass.gov.vn
Địa chỉ: 36 Hàng Chuối, Hai Bà Trưng, Hà Nội
 • Họ tên: PGS.TS. Vũ Ngọc Hà
  Điện thoại: (84-024) 39728475
  Fax:
  Thư điện tử: vungocha.vass@gmail.com
 •  
 • Họ tên: TS. Bùi Thị Ngọc Anh
  Điện thoại: 0912602042
  Fax: 024.3972.8473
  Thư điện tử: buithingocanhvtd@gmail.com
 •  
 • Họ tên: PGS.TS Vũ Ngọc Hà
  Điện thoại: (84-024) 39719068
  Fax:
  Thư điện tử: vungocha.vass@gmail.com
 •  
 • Họ tên: TS. Nguyễn Huy Bình
  Điện thoại:
  Fax:
  Thư điện tử:
 •