Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
 • Thư viện điện tử và kho tin
 • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
 • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
 • Tham khảo tạp chí
 • Sách toàn văn
 • Thư điện tử
 • Chính phủ
 • left_banner_gioithieu (1)
 • 2. top logo - co cau to chuc
Tên đơn vị: Viện Ngôn ngữ học
Điện thoại cơ quan: (84-24) 37674572
Fax: (84-24) 37674572
Thư điện tử:
Website: http://www.vienngonnguhoc.gov.vn
Địa chỉ: số 9, Kim Mã Thượng, Ba Đình, Hà Nội
 • Họ tên: TS. Đặng Thị Phượng
  Điện thoại:
  Fax:
  Thư điện tử:
 •  
 • Họ tên: TS. Nguyễn Hữu Hoành
  Điện thoại:
  Fax:
  Thư điện tử: hoanhnh.il@vass.gov.vn
 •  
 • Họ tên: TS. Đặng Thị Phượng
  Điện thoại:
  Fax:
  Thư điện tử: phuongtdbk36@gmail.com
 •