Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
 • Thư viện điện tử và kho tin
 • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
 • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
 • Tham khảo tạp chí
 • Sách toàn văn
 • Thư điện tử
 • Chính phủ
 • left_banner_gioithieu (1)
 • 2. top logo - co cau to chuc
Tên đơn vị: Viện Nghiên cứu Châu Mỹ
Điện thoại cơ quan: (84-04) 62730427
Fax: (84-04) 62730427
Thư điện tử: info@vias.com.vn
Website: http://vias.vass.gov.vn
Địa chỉ: Số 1 - Liễu Giai - Ba Đình - Hà Nội
 • Họ tên: PGS. TS. Cù Chí Lợi
  Điện thoại: 04. 62661211
  Fax:
  Thư điện tử: loicc.vias@vass.gov.vn
 •  
 • Họ tên: TS. Phạm Cao Cường
  Điện thoại:
  Fax:
  Thư điện tử: cuongpc.vias@vass.gov.vn
 •  
 • Họ tên: PGS. TS. Cù Chí Lợi
  Điện thoại:
  Fax:
  Thư điện tử:
 •