Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
 • Thư viện điện tử và kho tin
 • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
 • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
 • Tham khảo tạp chí
 • Sách toàn văn
 • Thư điện tử
 • Chính phủ
 • left_banner_gioithieu (1)
 • 2. top logo - co cau to chuc
Tên đơn vị: Viện Nghiên cứu Châu Mỹ
Điện thoại cơ quan: 024 2730427
Fax: 024 2730427
Thư điện tử: vias@vass.gov.vn
Website: http://vias.vass.gov.vn
Địa chỉ: Tầng 11, số 176 phố Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội
 • Họ tên: PGS.TS. Nguyễn Xuân Trung
  Điện thoại: 0988686643
  Fax:
  Thư điện tử: trungnguyenxuan@gmail.com
 •  
 • Họ tên: TS. Nguyễn Cao Đức
  Điện thoại: 0983411688
  Fax:
  Thư điện tử: ngcaoduc@gmail.com
 •  
 • Họ tên: PGS. TS. Cù Chí Lợi
  Điện thoại:
  Fax:
  Thư điện tử:
 •