Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
 • Thư viện điện tử và kho tin
 • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
 • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
 • Tham khảo tạp chí
 • Sách toàn văn
 • Thư điện tử
 • Chính phủ
 • left_banner_gioithieu (1)
 • 2. top logo - co cau to chuc
Tên đơn vị: Viện Thông tin Khoa học xã hội
Điện thoại cơ quan: 84.24 62730426
Fax:
Thư điện tử: thongtinkhxh@vass.gov.vn
Website: http://issi.vass.gov.vn
Địa chỉ: Tòa B, số 1 Liễu Giai- Ba Đình- Hà Nội
 • Họ tên: PGS. TS. Vũ Hùng Cường
  Điện thoại: 024.62730863
  Fax:
  Thư điện tử: vuhungcuong07@gmail.com
 •  
 • Họ tên: PGS.TS. Lê Hải Đăng
  Điện thoại: 024.62730625
  Fax:
  Thư điện tử: lehaidang74@gmail.com
 •  
 • Họ tên: PGS.TS. Lê Hải Đăng
  Điện thoại:
  Fax:
  Thư điện tử:
 •