Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
 • Thư viện điện tử và kho tin
 • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
 • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
 • Tham khảo tạp chí
 • Sách toàn văn
 • Thư điện tử
 • Chính phủ
 • left_banner_gioithieu (1)
 • 2. top logo - co cau to chuc
Tên đơn vị: Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn về phát triển
Điện thoại cơ quan:
Fax:
Thư điện tử:
Website: http://drcc.vn/
Địa chỉ: Tầng 15,Số 1 Liễu Giai, Quận Ba Đình, Hà Nội
 • Họ tên: Ths. Nguyễn Hồng Quang
  Điện thoại: 04.62730414
  Fax: 62730448
  Thư điện tử: quangdrcc@gmail.com
 •