Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
 • Thư viện điện tử và kho tin
 • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
 • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
 • Tham khảo tạp chí
 • Sách toàn văn
 • Thư điện tử
 • Chính phủ
 • left_banner_gioithieu (1)
 • 2. top logo - co cau to chuc
Tên đơn vị: Ban Tổ chức cán bộ
Điện thoại cơ quan: 84-24-62730740; 84-24-62730408 (4510, 4511, 4515)
Fax:
Thư điện tử: bantccb@vass.gov.vn
Website:
Địa chỉ: Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

Dữ liệu đang được cập nhật.

 • Họ tên: Ths. Ngô Tiến Phát
  Điện thoại: 0903281889
  Fax:
  Thư điện tử: ngotphat@yahoo.com
 •  
 • Họ tên: ThS. Vũ Đức Dũng
  Điện thoại: 0904166852
  Fax:
  Thư điện tử:
 •