Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
 • Thư viện điện tử và kho tin
 • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
 • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
 • Tham khảo tạp chí
 • Sách toàn văn
 • Thư điện tử
 • Chính phủ
 • left_banner_gioithieu (1)
 • 2. top logo - co cau to chuc
Tên đơn vị: Ban Kế hoạch tài chính
Điện thoại cơ quan: 84-24-62730489; 84-24-62730408 (4503)
Fax:
Thư điện tử: bankhtc@vass.gov.vn
Website:
Địa chỉ: Tầng 5, Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

Dữ liệu đang được cập nhật.

 • Họ tên: Nguyễn Mạnh Quân
  Điện thoại:
  Fax:
  Thư điện tử:
 •  
 • Họ tên: TS.NCVC. Phạm Sỹ An
  Điện thoại:
  Fax:
  Thư điện tử:
 •  
 • Họ tên: ThS. Tống Thị Hà Phương
  Điện thoại:
  Fax:
  Thư điện tử:
 •