Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
 • Thư viện điện tử và kho tin
 • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
 • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
 • Tham khảo tạp chí
 • Sách toàn văn
 • Thư điện tử
 • Chính phủ
 • left_banner_gioithieu (1)
 • 2. top logo - co cau to chuc
Tên đơn vị: Ban Hợp tác quốc tế
Điện thoại cơ quan: 84-24-62730738
Fax: 84-24-62730471
Thư điện tử: hant@vass.gov.vn
Website:
Địa chỉ: Tầng 14, Số 1B Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

Dữ liệu đang được cập nhật.

 • Họ tên: ThS. Nguyễn Thanh Hà
  Điện thoại:
  Fax:
  Thư điện tử: nguyenthanhha@vass.gov.vn
 •  
 • Họ tên: ThS.CVC. Văn Thị Thanh Bình
  Điện thoại:
  Fax:
  Thư điện tử:
 •