Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
 • Thư viện điện tử và kho tin
 • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
 • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
 • Tham khảo tạp chí
 • Sách toàn văn
 • Thư điện tử
 • Chính phủ
 • left_banner_gioithieu (1)
 • 2. top logo - co cau to chuc
Tên đơn vị: Viện Nghiên cứu Nam Á, Tây Á và Châu Phi
Điện thoại cơ quan:
Fax:
Thư điện tử:
Website:
Địa chỉ: 176 Thái Hà, Đống Đa. Hà Nội

Dữ liệu đang được cập nhật.

 • Họ tên: PGS.TS. Lê Phước Minh
  Điện thoại:
  Fax:
  Thư điện tử:
 •  
 • Họ tên: TS. Phạm Cao Cường
  Điện thoại: 0966551111
  Fax:
  Thư điện tử: phamcaocuong@gmail.com
 •  
 • Họ tên: TS. Kiều Thanh Nga
  Điện thoại: 024.37625684
  Fax:
  Thư điện tử: kieuthanhnga@iames.gov.vn
 •  
 • Họ tên: TS. Phan Cao Nhật Anh
  Điện thoại: 0912512490
  Fax:
  Thư điện tử: pcnanh@hotmail.com
 •  
 • Họ tên: TS. Lê Kim Sa
  Điện thoại: 0948984969
  Fax:
  Thư điện tử: kimsa.le@gmail.com
 •