Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_gioithieu (1)
  • 2. top logo - co cau to chuc
Tên đơn vị: Văn phòng
Điện thoại cơ quan: (84-4) 2730408 (Các máy lẻ 4106, 4113,4433,...)
Fax: (84-04)6 2730405
Thư điện tử: vanphong.vass@vass.gov.vn
Website:
Địa chỉ: Tầng 1-4, Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.