Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
 • Thư viện điện tử và kho tin
 • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
 • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
 • Tham khảo tạp chí
 • Sách toàn văn
 • Thư điện tử
 • Chính phủ
 • left_banner_gioithieu (1)
 • 2. top logo - co cau to chuc
Tên đơn vị: Văn phòng
Điện thoại cơ quan:
Fax:
Thư điện tử:
Website:
Địa chỉ: Số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

Dữ liệu đang được cập nhật.

 • Họ tên: TS.NCVC. Nguyễn Đình Chúc
  Điện thoại:
  Fax:
  Thư điện tử: chucnd@gmail.com
 •  
 • Họ tên: TS. Đỗ Hữu Phương
  Điện thoại:
  Fax:
  Thư điện tử: phuongdh@vass.gov.vn
 •  
 • Họ tên: Ths. Nguyễn Thanh Tùng
  Điện thoại:
  Fax:
  Thư điện tử:
 •  
 • Họ tên: Ths.CVC. Hoàng Xuân Sáng
  Điện thoại:
  Fax:
  Thư điện tử:
 •