Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
 • Thư viện điện tử và kho tin
 • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
 • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
 • Tham khảo tạp chí
 • Sách toàn văn
 • Thư điện tử
 • Chính phủ
 • left_banner_gioithieu (1)
 • 2. top logo - co cau to chuc
Tên đơn vị: Văn phòng
Điện thoại cơ quan: (84-24) 2730408 (Các máy lẻ 4106, 4113,4433,...)
Fax: (84-24) 62730405
Thư điện tử: vanphong.vass@vass.gov.vn
Website:
Địa chỉ: Tầng 1-4, Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.
 • Họ tên: GS.TS. Đặng Nguyên Anh
  Điện thoại:
  Fax:
  Thư điện tử:
 •  
 • Họ tên: PGS.TS. Nhữ Trọng Bách
  Điện thoại:
  Fax:
  Thư điện tử:
 •  
 • Họ tên: TS. Đỗ Hữu Phương
  Điện thoại:
  Fax:
  Thư điện tử: phuongdh@vass.gov.vn
 •  
 • Họ tên: Ths. Nguyễn Thanh Tùng
  Điện thoại:
  Fax:
  Thư điện tử:
 •  
 • Họ tên: ThS. Trần Nam Trung
  Điện thoại:
  Fax:
  Thư điện tử:
 •