Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
 • Thư viện điện tử và kho tin
 • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
 • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
 • Tham khảo tạp chí
 • Sách toàn văn
 • Thư điện tử
 • Chính phủ
 • left_banner_gioithieu (1)
 • 2. top logo - co cau to chuc
Tên đơn vị: Viện Triết học
Điện thoại cơ quan: (84-24) 35140527 / (84-24) 35141134
Fax:
Thư điện tử: vnphilosophy@yahoo.com
Website: http://Philosophy.vass.gov.vn
Địa chỉ: Địa chỉ: 59 Láng Hạ - Ba Đình - Hà Nội
 • Họ tên: PGS. TS. Nguyễn Tài Đông
  Điện thoại: 024. 35147098
  Fax:
  Thư điện tử: dongnt.iop@vass.gov.vn
 •  
 • Họ tên: TS. Trần Tuấn Phong
  Điện thoại:
  Fax:
  Thư điện tử:
 •  
 • Họ tên: TS. Vũ Thị Kiều Phương
  Điện thoại:
  Fax:
  Thư điện tử:
 •  
 • Họ tên: PGS.TS.Nguyễn Thị Lan Hương
  Điện thoại: (84) 35141134
  Fax:
  Thư điện tử: tapchitriethoc@yahoo.com.vn
 •