Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_gioithieu (1)
  • 2. top logo - co cau to chuc
Tên đơn vị: Viện Xã hội học
Điện thoại cơ quan: (84-04) 62730461
Fax: (84-04) 62730462
Thư điện tử: vienxahoihoc@ios.org.vn
Website: http://ios.org.vn/
Địa chỉ: Tầng 9, Toà nhà 1A, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội