Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
 • Thư viện điện tử và kho tin
 • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
 • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
 • Tham khảo tạp chí
 • Sách toàn văn
 • Thư điện tử
 • Chính phủ
 • left_banner_gioithieu (1)
 • 2. top logo - co cau to chuc
Tên đơn vị: Viện Xã hội học
Điện thoại cơ quan: (84-024) 62730461
Fax: (84-024) 62730462
Thư điện tử: vienxahoihoc@ios.org.vn
Website: http://www.ios.vass.gov.vn/
Địa chỉ: Tầng 9, Toà nhà 1A, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội
 • Họ tên: PGS.TS. Nguyễn Đức Vinh
  Điện thoại:
  Fax:
  Thư điện tử:
 •  
 • Họ tên: PGS. TS. Nguyễn Thị Minh Ngọc
  Điện thoại: 04. 62730669
  Fax:
  Thư điện tử:
 •  
 • Họ tên: GS.TS. Đặng Nguyên Anh
  Điện thoại:
  Fax:
  Thư điện tử:
 •  
 • Họ tên: PGS.TS. Nguyễn Đức Vinh
  Điện thoại:
  Fax:
  Thư điện tử:
 •