Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
 • Thư viện điện tử và kho tin
 • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
 • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
 • Tham khảo tạp chí
 • Sách toàn văn
 • Thư điện tử
 • Chính phủ
 • left_banner_gioithieu (1)
 • 2. top logo - co cau to chuc
Tên đơn vị: Viện Xã hội học
Điện thoại cơ quan: 024.385.68672
Fax:
Thư điện tử: ios@vass.gov.vn
Website: http://ios.vass.gov.vn
Địa chỉ: Số 176 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội
 • Họ tên: PGS.TS. Nguyễn Đức Vinh
  Điện thoại: 024.6273.04.87
  Fax:
  Thư điện tử: nguyenducvinh@ios.org.vn
 •  
 • Họ tên: PGS. TS. Nguyễn Thị Minh Ngọc
  Điện thoại: 024. 6273.06.69
  Fax:
  Thư điện tử: ngocnminh@yahoo.com
 •