Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
 • Thư viện điện tử và kho tin
 • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
 • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
 • Tham khảo tạp chí
 • Sách toàn văn
 • Thư điện tử
 • Chính phủ
 • left_banner_gioithieu (1)
 • 2. top logo - co cau to chuc
Tên đơn vị: Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng
Điện thoại cơ quan: 02462603795
Fax:
Thư điện tử: irsd@vass.gov.vn
Website: http://irsd.vass.gov.vn/
Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà số 176 Thái Hà, Hà Nội
 • Họ tên: TS.NCVC Lê Văn Hùng
  Điện thoại: 0975146889
  Fax:
  Thư điện tử: hunglevan78@gmail.com
 •  
 • Họ tên: TS. NCVC. Đỗ Tá Khánh
  Điện thoại: 0912481817
  Fax:
  Thư điện tử: dotakhanh@yahoo.com
 •  
 • Họ tên: TS. Phạm Thị Thu Phương
  Điện thoại:
  Fax:
  Thư điện tử: ptp110@gmail.com
 •