Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
 • Thư viện điện tử và kho tin
 • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
 • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
 • Tham khảo tạp chí
 • Sách toàn văn
 • Thư điện tử
 • Chính phủ
 • left_banner_gioithieu (1)
 • 2. top logo - co cau to chuc
Tên đơn vị: Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng
Điện thoại cơ quan: (84 -04) 22423047
Fax: (84-04) 6.2730448
Thư điện tử:
Website: http://irsd.vass.gov.vn
Địa chỉ: Tầng 6, số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội
 • Họ tên: TS. Nguyễn Đình Chúc
  Điện thoại: 02462603795
  Fax:
  Thư điện tử: chucnd@gmail.com
 •  
 • Họ tên: TS. Vũ Tuấn Hưng
  Điện thoại: 02422423047
  Fax:
  Thư điện tử: hung.qlkh.vass@gmail.com
 •  
 • Họ tên: TS.Bạch Hồng Việt
  Điện thoại: 02422423047
  Fax:
  Thư điện tử: bachviet62@gmail.com
 •  
 • Họ tên: TS. Nguyễn Đình Chúc
  Điện thoại:
  Fax:
  Thư điện tử:
 •