Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
 • Thư viện điện tử và kho tin
 • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
 • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
 • Tham khảo tạp chí
 • Sách toàn văn
 • Thư điện tử
 • Chính phủ
 • left_banner_gioithieu (1)
 • 2. top logo - co cau to chuc
Tên đơn vị: Viện Nhà nước và Pháp luật
Điện thoại cơ quan: (84-24) 3978 4637
Fax: (84-24) 3971 3136
Thư điện tử: lienhe@isl.gov.vn
Website: http://isl.vass.gov.vn
Địa chỉ: 27 Trần Xuân Soạn, Hai Bà Trưng, Hà Nội
 • Họ tên: TS. Phạm Thị Thúy Nga
  Điện thoại: 024 39711322
  Fax: 024 39711322
  Thư điện tử: phamnga@isl.gov.vn
 •  
 • Họ tên: TS. Nguyễn Linh Giang
  Điện thoại: 024 39766165
  Fax:
  Thư điện tử: linhgiang@isl.gov.vn
 •  
 • Họ tên: TS. Trần Văn Biên
  Điện thoại: 024.39764534
  Fax:
  Thư điện tử: bientv.isl@vass.gov.vn
 •  
 • Họ tên: TS. Nguyễn Linh Giang
  Điện thoại: 024.39713333
  Fax:
  Thư điện tử: tcnnpl@ils.gov.vn
 •