Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
 • Thư viện điện tử và kho tin
 • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
 • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
 • Tham khảo tạp chí
 • Sách toàn văn
 • Thư điện tử
 • Chính phủ
 • left_banner_gioithieu (1)
 • 2. top logo - co cau to chuc
Tên đơn vị: Viện Nghiên cứu Con người
Điện thoại cơ quan: (84-04) 6273 6064
Fax: (84 -04) 6273 6068
Thư điện tử: ihsvn@hn.vnn.vn
Website: http://ihs.vass.gov.vn/Pages/trangchu.aspx
Địa chỉ: 9A, Kim Mã Thượng, Hà Nội
 • Họ tên: PGS.TS. Nguyễn Thị Hoài Lê
  Điện thoại: 024.62736068
  Fax: 024.62736068
  Thư điện tử: hoaile74@gmail.com
 •  
 • Họ tên: TS. Đào Thị Minh Hương
  Điện thoại: 04. 62736070
  Fax:
  Thư điện tử: huongdtm.ihs@vass.gov.vn
 •  
 • Họ tên: TS. Nguyễn Đình Tuấn
  Điện thoại:
  Fax:
  Thư điện tử:
 •  
 • Họ tên: TS. Nguyễn Đình Tuấn
  Điện thoại:
  Fax:
  Thư điện tử:
 •