Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
 • Thư viện điện tử và kho tin
 • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
 • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
 • Tham khảo tạp chí
 • Sách toàn văn
 • Thư điện tử
 • Chính phủ
 • left_banner_gioithieu (1)
 • 2. top logo - co cau to chuc
Tên đơn vị: Viện Nghiên cứu Con người
Điện thoại cơ quan: (84-24) 6687 2964
Fax: (84 -24) 6273 6068
Thư điện tử: ihs@vass.gov.vn
Website: http://ihs.vass.gov.vn/
Địa chỉ: Số 9 Kim Mã Thượng, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Hà Nội
 • Họ tên: PGS.TS. Nguyễn Thị Hoài Lê
  Điện thoại: 84-24.6273 6064
  Fax:
  Thư điện tử: hoaile74@gmail.com
 •