Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
 • Thư viện điện tử và kho tin
 • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
 • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
 • Tham khảo tạp chí
 • Sách toàn văn
 • Thư điện tử
 • Chính phủ
 • left_banner_gioithieu (1)
 • 2. top logo - co cau to chuc
Tên đơn vị: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ
Điện thoại cơ quan: (08)-39990054
Fax: (08)-39990056
Thư điện tử: vanthusissnb@gmail.com
Website: http://siss.vass.gov.vn
Địa chỉ: 270 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 8, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
 • Họ tên: PGS.TS. Lê Thanh Sang
  Điện thoại:
  Fax:
  Thư điện tử:
 •  
 • Họ tên: PGS.TS. Bùi Chí Hoàng
  Điện thoại:
  Fax:
  Thư điện tử:
 •  
 • Họ tên: PGS. TS. Trịnh Quốc Trung
  Điện thoại:
  Fax:
  Thư điện tử:
 •