Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
 • Thư viện điện tử và kho tin
 • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
 • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
 • Tham khảo tạp chí
 • Sách toàn văn
 • Thư điện tử
 • Chính phủ
 • left_banner_gioithieu (1)
 • 2. top logo - co cau to chuc
Tên đơn vị: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ
Điện thoại cơ quan: 028.38234039
Fax: 028-38234033
Thư điện tử: vanthusissnb@gmail.com
Website: http://siss.vass.gov.vn
Địa chỉ: 49 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
 • Họ tên: PGS.TS. Vũ Tuấn Hưng
  Điện thoại: 028 38234039 -116
  Fax:
  Thư điện tử: hung.qlkh.vass@gmail.com
 •  
 • Họ tên: TS. Phú Văn Hẳn
  Điện thoại: 028.38 234 039 -120
  Fax:
  Thư điện tử: phuvanhansiss@gmail.com
 •  
 • Họ tên: TS. Nguyễn Khánh Trung Kiên
  Điện thoại: 028.38234039 – 118
  Fax:
  Thư điện tử: kiennguyen13@yahoo.com
 •