Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
 • Thư viện điện tử và kho tin
 • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
 • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
 • Tham khảo tạp chí
 • Sách toàn văn
 • Thư điện tử
 • Chính phủ
 • left_banner_gioithieu (1)
 • 2. top logo - co cau to chuc
Tên đơn vị: Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên
Điện thoại cơ quan: (84-262) 3555789
Fax: (84-262) 3768789
Thư điện tử: vientaynguyen@isdch.gov.vn
Website: http://issch.vass.gov.vn/Pages/Index.aspx
Địa chỉ: 213 Đinh Tiên Hoàng, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
 • Họ tên: TS. Nguyễn Duy Thụy
  Điện thoại:
  Fax:
  Thư điện tử: thuynd.issch@vass.gov.vn
 •  
 • Họ tên: TS. Phạm Xuân Hoàng
  Điện thoại:
  Fax:
  Thư điện tử:
 •  
 • Họ tên: TS. Lương Thy Cân
  Điện thoại:
  Fax:
  Thư điện tử: canlt.issch@vass.gov.vn
 •  
 • Họ tên: TS. Nguyễn Duy Thụy
  Điện thoại:
  Fax:
  Thư điện tử:
 •