Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
 • Thư viện điện tử và kho tin
 • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
 • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
 • Tham khảo tạp chí
 • Sách toàn văn
 • Thư điện tử
 • Chính phủ
 • left_banner_gioithieu (1)
 • 2. top logo - co cau to chuc
Tên đơn vị: Viện Tâm lý học
Điện thoại cơ quan: (84-24) 37623935
Fax:
Thư điện tử: info@tamly.com.vn
Website: http://vientamlyhoc.vass.gov.vn
Địa chỉ: số 37 Kim Mã Thượng, Ba Đình, Hà nội
 • Họ tên: PGS.TS. Đặng Thị Hoa
  Điện thoại:
  Fax:
  Thư điện tử:
 •  
 • Họ tên: PGS.TS. Nguyễn Thị Mai Lan
  Điện thoại:
  Fax:
  Thư điện tử:
 •  
 • Họ tên: TS.NCVC Nguyễn Thị Phương Hoa
  Điện thoại:
  Fax:
  Thư điện tử:
 •  
 • Họ tên: PGS.TS. Lã Thị Thu Thủy
  Điện thoại:
  Fax:
  Thư điện tử:
 •  
 • Họ tên: TS. NCVC. Nguyễn Thị Phương Hoa
  Điện thoại:
  Fax:
  Thư điện tử:
 •