Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
 • Thư viện điện tử và kho tin
 • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
 • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
 • Tham khảo tạp chí
 • Sách toàn văn
 • Thư điện tử
 • Chính phủ
 • left_banner_gioithieu (1)
 • 2. top logo - co cau to chuc
Tên đơn vị: Viện Kinh tế Việt Nam
Điện thoại cơ quan: 0246.2730826
Fax: 0246.62730832
Thư điện tử: hanhchinhktvn@gmail.com
Website: http://vie.vass.gov.vn
Địa chỉ: Tầng 11 - 12, 1B Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội
 • Họ tên: TS.Phạm Anh Tuấn
  Điện thoại: 096241630
  Fax:
  Thư điện tử: famtuan@gmail.com
 •  
 • Họ tên: TS. Lê Xuân Sang
  Điện thoại:
  Fax:
  Thư điện tử: Lesang.vie@gmail.com
 •  
 • Họ tên: TS.NCVC. Hà Thị Hồng Vân
  Điện thoại: 0983887651
  Fax:
  Thư điện tử: vanhongha@gmail.com
 •  
 • Họ tên: TS. Nguyễn Bình GIang
  Điện thoại:
  Fax:
  Thư điện tử:
 •  
 • Họ tên: TS. Lê Xuân Sang
  Điện thoại: 0982080076
  Fax:
  Thư điện tử: Lesang.vie@gmail.com
 •