Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
 • Thư viện điện tử và kho tin
 • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
 • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
 • Tham khảo tạp chí
 • Sách toàn văn
 • Thư điện tử
 • Chính phủ
 • left_banner_gioithieu (1)
 • 2. top logo - co cau to chuc
Tên đơn vị: Viện Kinh tế Việt Nam
Điện thoại cơ quan: (84-24) 62730834 - (84-24) 62730826
Fax: 84-24-62730832
Thư điện tử: info@vie.org.vn
Website: http://vie.vass.gov.vn
Địa chỉ: Tầng 11 - 12, 1B Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội
 • Họ tên: PGS.TS. Bùi Quang Tuấn
  Điện thoại:
  Fax:
  Thư điện tử:
 •  
 • Họ tên: TS.NCVC Phạm Anh Tuấn
  Điện thoại:
  Fax:
  Thư điện tử:
 •  
 • Họ tên: TS. Lê Xuân Sang
  Điện thoại:
  Fax:
  Thư điện tử: sanglx.vie@vass.gov.vn
 •  
 • Họ tên: TS. Lê Xuân Sang
  Điện thoại:
  Fax:
  Thư điện tử:
 •  
 • Họ tên: TS. Nguyễn Bình GIang
  Điện thoại:
  Fax:
  Thư điện tử:
 •