Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ

Văn phòng Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Lễ phát động thi đua năm 2016

20/02/2016

Sáng ngày 02 tháng 03 năm 2016, Văn phòng Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) tổ chức Lễ phát động thi đua năm 2016. Tham dự Lễ phát động có TS. Nguyễn Bùi Nam, Chánh Văn phòng Viện Hàn lâm, ThS. Phùng Ngọc Tấn - Trưởng ban Ban thi đua - Khen thưởng Viện Hàn lâm; các đồng chí Phó Chánh Văn phòng; tập thể và cá nhân tiêu biểu đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua các cấp và Bằng khen của Chủ tịch Viện Hàn lâm năm 2015 cùng toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động của Văn phòng Viện Hàn lâm.

ThS. Ngô Tiến Phát trao Giấy khen cho tập thể và cá nhân đã đạt <br>thành tích cao trong phong trào thi đua yêu nước năm 2015

Lễ phát động diễn ra nhằm hưởng ứng phong trào thi đua năm 2016 của Viện Hàn lâm. Trong năm 2015, Văn phòng Viện Hàn lâm đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác, đã có những đóng góp thiết thực đối với phong trào thi đua yêu nước của Viện Hàn lâm. Nhiều tập thể và cá nhân đã đạt thành tích cao và được khen thưởng như: Tập thể Văn phòng và 02 đồng chí là TS. Nguyễn Bùi Nam, Chánh Văn phòng Viện Hàn lâm và ThS. Võ Thị Vương Ngọc, Trưởng phòng pháp chế đã được nhận Bằng khen của Chủ tịch Viện Hàn lâm.

Phát biểu tại Lễ phát động, TS.Nguyễn Bùi Nam đã chúc mừng các cá nhân, tập thể đạt thành tích cao trong phong trào thi đua năm 2015 và nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2016, đề nghị các đơn vị căn cứ vào kế hoạch công tác đã được phê duyệt xây dựng kế hoạch chi tiết làm cơ sở cho công tác thi đua, đồng thời nhấn mạnh 3 nội dung: (1) Đẩy mạnh việc thực hiện tốt Quy định về tiêu chí đánh giá, xếp loại thi đua theo quý của Văn phòng Viện Hàn lâm để từ đó là cơ sở đánh giá bình xét thi đua khen thưởng của Văn phòng; (3) Đẩy mạnh ứng dụng hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành tác nghiệp; (2) Áp dụng có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 của Văn phòng Viện Hàn lâm đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ công tác.

Bên cạnh việc khẳng định và nhấn mạnh những mục tiêu cần đạt được trong năm 2016, Lễ Phát động thi đua của Văn phòng còn là sự kiện để tôn vinh và ghi nhận những thành tích của các tập thể và các nhân đã đạt các thành tích cao trong phong trào thi đua yêu nước của Văn phòng; đồng thời, khuyến khích và động viên tinh thần toàn thể cán bộ viên chức và người lao động của Văn phòng tiếp tục có nhiều cố gắng để đạt các thành tích cao hơn trong năm 2016.

 

Nguyễn Thu Phương – Văn phòng

Các tin đã đưa ngày: