Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ

Lễ phát động thi đua năm 2010

24/03/2010

Tới dự Lễ phát động có các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng uỷ, Hội đồng khoa học và lãnh đạo Viện Khoa học xã hội Việt Nam; lãnh đạo các ban chức năng, các đơn vị trực thuộc, các tạp chí, các đoàn thể; các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ; chiến sĩ thi đua năm 2009 của các đơn vị trực thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam.

PGS.TS. Trần Đình Hảo, Phó chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của Viện đã trình bày Báo cáo tổng kết công tác Thi đua của Viện năm 2009 và phương hướng nhiệm vụ năm 2010.

Năm 2009, cán bộ công nhân viên chức của Viện đã tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ của mình với sự nỗ lực phấn đấu cao, kết quả là Chủ tịch Viện đã ký quyết định tặng: Cờ thi đua cho 16 đơn vị; Bằng khen cho 48 đơn vị, cá nhân; danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 176 đơn vị và công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Viện cho 10 cá nhân; bằng khen cho 15 tổ chức công đoàn và 14 công đoàn viên.

Phát động phong trào thi đua năm 2010, GS.TS. Võ Khánh Vinh, Phó bí thư Đảng uỷ, Phó chủ tịch Viện, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Viện Khoa học xã hội Việt Nam nhấn mạnh, toàn thể cán bộ công nhân viên chức của Viện cần quán triệt, phấn đấu theo tinh thần khẩu hiệu “chất lượng, hiệu quả, hợp tác, phát triển”; cải tiến, nâng cao chất lượng, đi vào thực chất công việc trong tất cả các hoạt động của Viện Khoa học xã hội Việt Nam, xem đó như một mục tiêu, nhiệm vụ xuyên suốt trong thời gian tới.

                                                                                                                                           Nguyễn Vũ

Các tin đã đưa ngày: