Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ

Lễ trao tặng Bằng khen của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

17/05/2014

GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam Bằng khen và tặng hoa cho 16 nhà khoa học có đề tài nghiên cứu khoa đạt loại xuất sắc năm 2013

 

Tham dự buổi buổi Lễ có lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, lãnh đạo các tạp chí chuyên ngành của Viện Hàn lâm, đại diện lãnh đạo Văn phòng Đảng ủy và các tổ chức chính trị - xã hội của Viện Hàn lâm cùng 16 nhà khoa học được tặng Bằng khen.

Theo Quyết định số 701/QĐ-KHXH ngày 09/5/2014 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam về việc tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác nghiên cứu khoa học năm 2013, các nhà khoa học được tặng Bằng khen gồm có: GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Viện Hàn lâm, chủ nhiệm đề tài “Quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế xanh: Kinh nghiệm của Hàn Quốc và một số gợi mở cho Việt Nam”; GS.TS. Võ Khánh Vinh, Viện Hàn lâm, chủ nhiệm đề tài “Tổng kết việc thi hành Hiến pháp năm 1992: Những vấn đề lý luận và thực tiễn cấp bách”; PGS.TS. Nguyễn Văn Dân, Viện Thông tin Khoa học xã hội, chủ nhiệm đề tài “Các trào lưu hiện đại chủ nghĩa trong văn học nghệ thuật thế giới và ảnh hưởng của chúng đến Việt Nam”; GS.TS. Vũ Dũng, Viện Tâm lý học, chủ nhiệm đề tài 3 đề tài: “Việc làm, thu nhập và động cơ làm việc của thanh niên nước ta hiện nay”, “Tổng quan những vấn đề cơ bản của thanh niên Việt Nam trong giai đoạn 2011-2020 - Thực trạng, quan điểm và giải pháp nhìn từ góc độ tâm lý”, “Cơ chế chính sách hỗ trợ nông dân yếu thế trong quá trình chuyển sang cơ chế thị trường của nông thôn Việt Nam giai đoạn 2011-2020”; PGS.TS. Lại Văn Hùng, Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam,chủ nhiệm đề tài “Biên soạn từ điển thuật ngữ khoa học tự nhiên và công nghệ”; PGS.TS. Đinh Ngọc Vượng, Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam, chủ nhiệm đề tài “Báo cáo thường niên năm 2011-2012”; PGS.TS. Trịnh Bá Đĩnh, Viện Văn học, chủ nhiệm đề tài “Lý luận, phê bình văn học Việt Nam 25 năm đổi mới và phát triển (1986-2010)”; TS. Lê Tâm Đắc, Viện Nghiên cứu Tôn giáo, chủ nhiệm đề tài “Bối cảnh mới của tôn giáo quốc tế và khu vực tác động đến sự phát triển nhanh và bền vững đất nước trong 10 năm tới”; PGS.TS. Nguyễn Quang Miên, Viện Khảo cổ học, chủ nhiệm đề tài “Xây dựng hệ thống Bản đồ Khảo cổ học Miền Trung và Tây Nguyên, tỷ lệ 1:1.500.000”; GS.TS. Nguyễn Văn Khang, Viện Ngôn ngữ học, chủ nhiệm đề tài “Những vấn đề lý thuyết và thực tiễn đối với việc xây dựng Luật Ngôn ngữ ở Việt Nam”; PGS.TS. Vũ Thị Thanh Hương, Viện Ngôn ngữ học, chủ nhiệm đề tài “Nghiên cứu, khảo sát tình hình sử dụng ngoại ngữ ở Việt Nam phục vụ việc xây dựng Luật ngôn ngữ ở Việt Nam”; GS.TS. Nguyễn Văn Khang và TS. Bùi Thị Minh Yến, Viện Ngôn ngữ học, đồng chủ nhiệm nhiệm vụ “Nghiên cứu, khảo sát thái độ ngôn ngữ của đồng bào dân tộc thiểu số đối với tiếng nói, chữ viết dân tộc sử dụng trong giáo dục và trên sóng phát thanh truyền hình phục vụ cho việc xây dựng luật ngôn ngữ”; PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Châm, Viện Nghiên cứu Văn hóa, chủ nhiệm đề tài “Một số vấn đề về văn hóa mạng hiện nay (Internet: mạng lưới xã hội và sự thể hiện bản sắc)”; PGS.TS. Bùi Nhật Quang, Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông, chủ nhiệm đề tài “Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ và khả năng hợp tác của Việt Nam đến năm 2020”; TS. Nguyễn Thị Thu Phương và ThS. Chử Bích Thu, Viện Nghiên cứu Trung Quốc, đồng chủ nhiệm đề tài “Sự trỗi dậy của sức mạnh mềm Trung Quốc giai đoạn 2011-2020 và một số vấn đề đặt ra đối với Việt Nam”; PGS.TSKH. Trần Khánh, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, chủ nhiệm đề tài “Hiện thực hóa cộng đồng chính trị - an ninh ASEAN và tác động đến Việt Nam”.

GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, phát biểu chúc mừng các nhà khoa học

 

Thay mặt Lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã trao Bằng khen và tặng hoa cho 16 nhà khoa học có đề tài nghiên cứu khoa đạt loại xuất sắc năm 2013. Phát biểu chúc mừng các nhà khoa học, Giáo sư Chủ tịch Viện Hàn lâm nhấn mạnh: Từ năm 2000, Viện Hàn lâm đã tiến hành tặng thưởng dưới nhiều hình thức cho những đề tài đạt loại xuất sắc, nhằm trân trọng và đánh giá cao sự nỗ lực của các nhà khoa học trong quá trình thực hiện các đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu. Xuất phát từ tình hình thực tế, để công tác thi đua - khen thưởng đi vào thực chất, nhất là đối với những thành tích nghiên cứu khoa học xuất sắc, có tính đột xuất, bắt đầu từ năm 2013, Viện Hàn lâm tiến hành khen thưởng riêng đối với các đề tài nghiên cứu khoa học đạt kết quả xuất sắc, thay vì kết hợp tổ chức khen thưởng, tặng bằng khen vào dịp sơ kết, tổng kết,... hàng năm. Tiêu chí tặng Bằng khen năm nay được dựa trên Quy chế mới, dưới hình thức cụ thể hóa các tiêu chí để cho điểm đối với đề tài trên từng chiều cạnh (tính cấp thiết, ý nghĩa khoa học, kết quả đạt được, đặc biệt là những đóng góp mới, tính hiệu quả, khả năng chuyển giao hoặc vận dụng các kết quả đó từ các kiến nghị của đề tài) đối với các đề tài thực hiện trong 2 năm 2011-2013. Giáo sư Chủ tịch khẳng định, việc xét tặng bằng khen cho các đề tài nghiên cứu khoa học sẽ được tiến hành thường xuyên, dựa trên đánh giá khách quan, khoa học, góp phần tạo được môi trường, điều kiện thuận lợi nhất để các nhà nghiên cứu làm việc nghiêm túc, say mê, có phát hiện, có khám phá, có kiến nghị mới sẽ được tôn vinh.

Phát biểu thay mặt các nhà khoa học được nhận Bằng khen, GS.TS. Nguyễn Văn Khang trân trọng cảm ơn Chủ tịch Viện Hàn lâm, cảm ơn Đảng ủy, Lãnh đạo Viện Hàn lâm, Ban Thi đua – Khen thưởng đã dành cho các nhà khoa học sự động viên, chia sẻ tính chất đặc thù và thầm lặng của hoạt động nghiên cứu khoa học và khẳng định, đây là nguồn động viên để các nhà khoa học tiếp tục công việc nghiên cứu nhằm phục vụ xã hội, góp phần vào việc xây dựng đất nước. Giáo sư mong muốn trên tinh thần thi đua của Nhà nước, Chủ tịch Viện cũng như Lãnh đạo Viện Hàn lâm sẽ có những hình thức khen thưởng kịp thời, thực chất, để hoạt động này trở thành nguồn động viên đối với cán bộ nghiên cứu khoa học.

 

Nguyễn Thu Hà

Các tin đã đưa ngày: