Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
 • Thư viện điện tử và kho tin
 • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
 • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
 • Tham khảo tạp chí
 • Sách toàn văn
 • Thư điện tử
 • Chính phủ

Thông báo: Về việc trao tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tại Lễ Sơ kết 6 tháng đầu năm 2016

12/07/2016

Để tôn vinh các cá nhân đã đạt những thành tích trong quản lý, nghiên cứu khoa học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Lễ trao tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng và vinh danh các cá nhân tại buổi Lễ sơ kết 6 tháng đầu năm 2016, cụ thể:

- Trao tặng Huân chương Lao động hạng ba cho:

+ PGS.TS Nguyễn Như Phát, nguyên Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật

(theo Quyết định 2639/QĐ-CTN ngày 26 tháng 11 năm 2015 về việc tặng thưởng Huân chương Lao động của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam).

- Trao tặng Cờ Thi đua của Chính phủ cho 02 tập thể:

1. Ban Tổ chức - Cán bộ, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam;

2. Ban Kế hoạch - Tài chính, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

(theo Quyết định 725/QĐ-TTg ngày 05 tháng 05 năm 2016 về việc tặng Cờ Thi đua của Chính phủ của Thủ tướng Chính phủ).

- Trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Quản lý nhà nước về Tôn giáo” cho 03 cá nhân:

1. GS.TS Nguyễn Quang Thuấn, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam;

2. GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam;

3. GS.TS Võ Khánh Vinh, Nguyên Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Giám đốc Học viện Khoa học xã hội

(theo Quyết định 629/QĐ-BNV ngày 28 tháng 07 năm 2015 về việc tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Quản lý nhà nước về Tôn giáo” của Bộ Nội vụ).

- Trao tặng Bằng khen của Chủ tịch Viện cho 05 cá nhân:

1. PGS.TS Phạm Văn Đức, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam;

2. GS.TS Võ Khánh Vinh, Nguyên Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Giám đốc Học viện Khoa học xã hội;

3. PGS.TS Nguyễn Đăng Điệp, Viện trưởng Viện Văn học;

4. TS. Bùi Minh Trí, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kinh thành;

5. TS. Bùi Đức Hùng, Viện trưởng Viện KHXH vùng Trung Bộ

(theo Quyết định 835/QĐ-KHXH ngày 19 tháng 05 năm 2016 về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam).

 

- Thời gian: 08h30, thứ Sáu, ngày 15 tháng 7 năm 2016.

- Địa điểm: Hội trường tầng 2, số 1A Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.

           

  - Thành phần tham dự:

 • Lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.
 • Ủy viên BCH Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.
 • Ủy viên Hội đồng khoa học Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.
 • Thường vụ Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.
 • Thường vụ Đoàn TNCS HCM Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.
 • Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.
 • Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.
 • BCH Hội Cựu chiến binh Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.
 • Lãnh đạo các cơ quan giúp việc Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.
 • Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.
 • Tổng Biên tập, Phó Tổng Biên tập các Tạp chí chuyên ngành của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.
 • Bí thư Đảng bộ cơ sở, Bí thư các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.
 • Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Chi đoàn TNCS HCM các đơn vị.
 • Tập thể công chức, viên chức và người lao động của Viện Nhà nước và Pháp luật, Ban Tổ chức - Cán bộ, Ban Kế hoạch - Tài chính.

Đề nghị các đơn vị thông tin đến viên chức được biết.

Các tin đã đưa ngày: