Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ

Hội nghị Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016

18/08/2016

Chiều ngày 16/8/2016, tại Hội trường 3C, trụ sở 1B, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm - VASS) phối hợp với Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam (LHCHVHNTVN) tổ chức hội nghị Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016 của Khối thi đua các ngành Khoa học – Văn hóa – Xã hội (KH-VH-XH) nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được, những tồn tại, hạn chế chỉ ra nguyên nhân, đề ra giải pháp để thực hiện thành công kế hoạch công tác năm 2016.

Đồng chí Vương Văn Đỉnh, Phó Trưởng ban<br> Ban Thi đua- Khen thưởng Trung ương phát biểu chỉ đạo<br> tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị, về phía Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Ban TĐKTTW) có: Đồng chí Vương Văn Đỉnh, Phó Trưởng ban Ban TĐKTTW. Về phía các đơn vị Khối thi đua các ngành KH-VH-XH có: PGS.TS. Phạm Văn Đức, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm (đơn vị Trưởng Khối); Nhà văn Trần Quang Điển, Phó Chủ tịch thường trực LHCHVHNTVN (đơn vị Phó Khối); PGS.TS. Phan Văn Kiệm, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST); Đồng chí Nguyễn Thành Lương, Phó Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam; Đồng chí Trần Minh Hùng, Phó Tổng giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam; TS. Phan Tùng Mậu, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; TS. Bùi Khắc Sơn, Phó Chủ tịch Liên Hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo Vụ II, Ban TĐKTTW. Về phía Viện Hàn lâm có TS. Phùng Ngọc Tấn, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng; đồng chí Võ Vương Ngọc, Phó Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm; các Vụ, Phòng, Ban thi đua, khen thưởng và cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng các gương điển hình, tiên tiến của 8 đơn vị thành viên thuộc Khối. 

Đoàn Chủ tịch gồm: Đồng chí Vương Văn Đỉnh, PGS.TS. Phạm Văn Đức và đồng chí Trần Quang Điển.

Thay mặt Khối thi đua các ngành KH-VH-XH, PGS.TS. Phạm Văn Đức trình bày Báo cáo Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016 của Khối KH-VH-XH. Báo cáo đã đánh giá chung những kết quả nổi bật của phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng cũng như chỉ ra một số vấn đề còn tồn tại, hạn chế; trên cơ sở đó đưa ra một số nhiệm vụ trọng tâm cho công tác 6 tháng cuối năm. Báo cáo chỉ rõ, Khối Thi đua ngành KH-VH-XH đã triển khai công tác thi đua khen thưởng năm 2016 - năm đầu thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020 theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, đất nước có nhiều sự kiện chính trị quan trọng.

    Đoàn chủ tịch điều hành tại Hội nghị

Với chủ đề thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Khối thi đua các ngành KH-VH-XH đã nỗ lực phấn đấu cùng nhau vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt kế hoạch công tác 6 tháng đầu năm đặt ra với chất lượng và hiệu quả cao.

Trong 6 tháng đầu năm 2016, các đơn vị thành viên trong toàn Khối đã quan tâm chỉ đạo công tác khen thưởng, duy trì khá tốt việc bình xét, tặng thưởng nhiều Bằng khen, Giấy khen, kịp thời ghi nhận, động viên, cổ vũ phong trào thi đua, những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc, đột xuất trong công tác đã được tổ chức trao thưởng kịp thời. Các đơn vị thành viên trong Khối đã trình Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ khen thưởng 16 Bằng khen của Thủ tướng; 38 Huân chương các loại; 08 Cờ thi đua của Chính phủ; 02 chiến sĩ thi đua toàn quốc và Quyết định khen thưởng 489 Bằng khen của Bộ, ngành và 357 Kỷ niệm chương.

Thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, phát huy những kết quả đã đạt được, 6 tháng cuối năm 2016, công tác thi đua, khen thưởng Khối thi đua các ngành KH-VH-XH tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt, làm chuyển biến nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng; thực sự coi công tác thi đua, khen thưởng là động lực để thực hiện nhiệm vụ chính trị và là biện pháp quan trọng để xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong thời kỳ mới đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Thứ hai, gắn kết các phong trào thi đua yêu nước với việc “Đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đây là một trong những tiêu chuẩn, đánh giá, bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm.

Thứ ba, tổ chức, phát động các phong trào thi đua theo hướng bám sát nhiệm vụ chính trị; tập trung về cơ sở và tổ chức, phát động thi đua với những hình thức phong phú, hấp dẫn, có tiêu chí thi đua cụ thể; kết hợp phát động các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề hướng phong trào thi đua vào việc giải quyết những khó khăn, vướng mắc…; phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng các điển hình tiên tiến thường xuyên; thực hiện đồng bộ cả 4 khâu: Phát hiện - bồi dưỡng - tổng kết - cá nhân điển hình tiên tiến.

Thứ tư, tiếp tục kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua - khen thưởng, bảo đảm đáp ứng yêu cầu quản lý công tác thi đua, khen thưởng theo quy định của pháp luật như tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW.

Tại Hội nghị, 03 điển hình tiên tiến đã trình bày 03 tham luận đại diện cho Thông tấn xã Việt Nam (Các giải pháp để đẩy mạnh công tác tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước hiện nay- Ông Nguyễn Quốc Sáng, Trưởng ban Ban biên tập Tin Trong nước); Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam (Một số kết quả hoạt động phòng trưng bày tiến hóa sinh giới của Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam- TS. Vũ Văn Liên, Phó Giám đốc Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam); Đài Truyền hình Việt Nam (Phóng viên phản ánh tiếng nói người dân - PV. Nguyễn Ngân, Ban Thời sự).

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Vương Văn Đỉnh và PGS.TS. Phạm Văn Đức trao tặng Cờ thi đua và<br> Bằng khen cho các tập thể thuộc Khối thi đua ngành KH-VH-XH

Tại Hội nghị, Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, theo Quyết định số 855/QĐ-TTg ngày 19 tháng 05 năm 2016, đồng chí Vương Văn Đỉnh đã trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho Khối Thi đua các ngành KH-VH-XH (Đài Tiếng Nói Việt Nam) đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước toàn quốc năm 2015; theo Quyết định số 854/QĐ-TTg ngày 19 tháng 05 năm 2016, PGS.TS. Phạm Văn Đức đã trao tặng Bằng khen cho Thông tấn xã Việt Nam và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã có thành tích trong công tác năm 2015, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Hội nghị cũng đã nhận được nhiều ý kiến trao đổi, đóng góp và kiến nghị, đề xuất nhằm hoàn thiện báo cáo sơ kết của đại diện lãnh đạo các đơn vị trong khối thi đua ngành KH-VH-XH (PGS.TS. Phan Văn Kiệm, TS. Phan Tùng Mậu, đồng chí Trần Minh Hùng) về nhiều vấn đề bất cập, khó khăn về thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong quản lý nhà nước (Luật công chức và viên chức; Hợp đồng lao động; Nghị định 141 đối với nhà giáo và nghị định 40 về trọng dụng cán bộ khoa học và quản lý nhà nước đối với cơ quan khoa học). Đồng thời, các đại biểu cũng mong muốn nhận được nhiều chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường phối hợp và giao lưu giữa các đơn vị thúc đẩy phong trào thi đua thực sự có ý nghĩa.

Toàn cảnh Hội nghị

Đại diện lãnh đạo Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Vương Văn Đỉnh đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm của Khối thi đua ngành KH-VH-XH; đồng thời đề xuất các nội dung trọng tâm nhằm thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng cuối năm 2016:

1. Tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo về thi đua, khen thưởng; tiếp tục quán triệt, triển khai, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng (Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị và Luật Thi đua, Khen thưởng).

2. Đẩy mạnh các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả theo tinh thần Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 và Kế hoạch 05 năm (2016-2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả phong trào thi đua; tôn vinh và khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu.

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện cá nhân điển hình tiên tiến.

4. Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng; tiếp tục đổi mới, tạo sự chuyển biến tích cực và hiệu quả trong công tác khen thưởng.

5. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng.

6. Rà soát các qui định, qui chế, thông tư về thi đua, khen thưởng của cơ quan, đơn vị để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với Luật Thi đua, khen thưởng sửa đổi, Nghị định của Chính phủ về thi đua, khen thưởng, các Chỉ thị, kết luận của Trung ương về công tác thi đua- khen thưởng.

Qua đó, đề nghị các đồng chí trong Khối tăng cường công tác phối hợp với Hội đồng Thi đua- Khen thưởng Trung ương trao đổi kinh nghiệm, hợp tác, đưa chất lượng hoạt động của Khối và phong trào thi đua yêu nước trên toàn quốc ngày càng phát triển mạnh mẽ, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị chung của đất nước.

Trên cơ sở tổng hợp những ý kiến phát biểu tại Hội nghị, PGS.TS. Phạm Văn Đức nhấn mạnh, trong thời gian tới, Khối thi đua ngành KH-VH-XH cần đề xuất những kiến nghị chính sách liên quan đến chế độ chính sách phù hợp đối với cán bộ; tổ chức sinh hoạt chuyên đề, đưa công tác thi đua đi sâu vào thực tiễn nhằm đảm bảo chính sách cho người lao động công bằng ở tất cả các cơ quan và lĩnh vực, bao quát khen thưởng nhiều đối tượng… Qua đó vận dụng những ý kiến chỉ đạo trong thực tiễn công tác thi đua- khen thưởng 6 tháng cuối năm 2016, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và kế hoạch đề ra.

Nguyễn Thu Trang

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: