Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ

Quyết định: Tặng danh hiệu thi đua và Bằng khen năm 2016 và Quyết định công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở” năm 2016 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

14/02/2017

Ngày 30 tháng 12 năm 2016,  Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam ký Quyết định số 2712/QĐ-KHXH  về việc Tặng danh hiệu thi đua và Bằng khen của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam năm 2016 cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2016; và Quyết định số 2711/QĐ-KHXH  về việc công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”  cho 258 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2016.

Chi tiết xem tệp đính kèm

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: