Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Lễ phát động thi đua năm 2017

17/02/2017

Sáng ngày 16 tháng 02 năm 2017, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) đã tổ chức Lễ Phát động thi đua năm 2017. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị về phía Viện Hàn lâm, có: GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm; PGS.TS. Bùi Nhật Quang, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; GS.TS. Phạm Văn Đức, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng; PGS.TS. Đặng Nguyên Anh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm. Về phía khách mời cơ quan Trung ương, có đồng chí Vương Văn Đinh, Phó Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương; đồng chí Nguyễn Phương Mai, Phó Vụ trưởng Vụ 2, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương. Tham dự Lễ phát động thi đua, có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn, Đoàn Thanh niên Viện Hàn lâm; Ban Phòng cháy – Chữa cháy Viện Hàn lâm; Ban Chỉ huy quân sự Viện Hàn lâm; Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Viện Hàn lâm; Hội Cựu chiến binh Viện Hàn lâm; Lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Viện Hàn lâm; Lãnh đạo các tạp chí chuyên ngành; Bí thư Đảng bộ cơ sở, Bí thư các chi bộ trực thuộc; Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh các đơn vị trực thuộc cùng các tập thể và cá nhân được tặng Bằng khen của Chủ tịch Viện Hàn lâm năm 2016, các cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Cơ sở và cấp Viện Hàn lâm năm 2016.

GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn phát biểu tại buổi Lễ

Thay mặt Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Viện Hàn lâm, GS.TS. Phạm Văn Đức, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017. Báo cáo nêu rõ: Năm 2016 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp (nhiệm kỳ 2016-2021). Đây cũng chính là năm khởi đầu thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020 và triển khai các nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XVIII của Viện Hàn lâm, đồng thời cũng là năm có sự chuyển giao Lãnh đạo Viện Hàn lâm. Trong bối cảnh đó, tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Viện Hàn lâm nỗ lực phấn đấu hoàn thành có chất lượng và hiệu quả các nhiệm vụ công tác năm 2016, tạo tiền đề thuận lợi cho việc triển khai các nhiệm vụ công tác trong năm 2017 và trong cả nhiệm kỳ (2016-2020).

       GS.TS. Phạm Văn Đức phát biểu tại buổi Lễ

Trong năm 2016, hưởng ứng phong trào thi đua do Viện Hàn lâm phát động, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Viện Hàn lâm đã đạt được nhiều thành tích trong nghiên cứu khoa học, tư vấn chính sách, đào tạo cũng như phục vụ nghiên cứu và các công tác khác. Đã có nhiều tập thể và cá nhân được tôn vinh, khen thưởng trong phong trào thi đua năm 2016 như:

Trình Chủ tịch nước: Tặng Huân chương chiến công cho 1 cá nhân; Tặng Huân chương Lao động cho 1 tập thể, 8 cá nhân; Tặng Huy chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước cho 3 cá nhân.

Trình Thủ tướng Chính phủ: Tặng Cờ thi đua cho 3 tập thể; Tặng Bằng khen cho 1 tập thể.

Trình Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam: Tặng Cờ thi đua cho 10 đơn vị;  Tặng Danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” cho 20 tập thể cấp viện và tương đương; 188 tập thể phòng và tương đương; Tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Viện Hàn lâm cho 36 cá nhân (có 30 cá nhân là người lao động trực tiếp - chiếm 84,3%); Tặng Bằng khen cho cho 13 tập thể cấp viện và tương đương; 26 tập thể cấp phòng và tương đương;  Tặng Bằng khen của Chủ tịch Viện Hàn lâm cho 63 cá nhân (có 43 cá nhân là người lao động trực tiếp - chiếm 68,3%). Tại buổi Lễ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Viện Nhà nước và Pháp luật đã có thành tích trong công tác từ năm 2011-2015 góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, PGS.TS. Bùi Nhật Quang, GS.TS. Phạm Văn Đức và PGS.TS. Đặng Nguyên Anh  đã trao Cờ thi đua cho các tập thể và Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Viện Hàn lâm năm 2016 cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2016.

Phát biểu chỉ đạo và phát động thi đua tại buổi Lễ, GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn đã khẳng định và đánh giá cao những kết quả Viện Hàn lâm đã đạt được trong năm 2016. Năm 2017 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Viện Hàn lâm lần thứ XVIII, để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, Giáo sư Chủ tịch Viện Hàn lâm phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2017, với phương châm hành động“Đoàn kết, Trách nhiệm, Chất lượng và Hiệu quả”, tập trung vào các mặt chính:

GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn trao Bằng khen <br>của Thủ tướng Chính phủ cho Viện Nhà nước và Pháp luật       GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn trao cờ Thi đua của Viện Hàn lâm <br>cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong năm 2016

(1) Tiếp tục quán triệt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc; pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, nâng cao vai trò trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo các phong trào thi đua; tăng cường sự phối hợp giữa tổ chức Đảng với chuyên môn và quần chúng trong việc phát động, tổ chức triển khai các phong trào thi đua làm cho phong trào thi đua thiết thực hiệu quả, đảm bảo cho hoạt động thi đua khen thưởng thực sự là động lực phát triển, góp phần tích cực vào thắng lợi các nhiệm vụ công tác năm 2017, làm tiền đề cho kết quả của những năm tiếp theo.

Toàn cảnh Lễ phát động thi đua

(2) Thực hiện đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các phong trào thi đua với hình thức phong phú, đa dạng, nội dung cụ thể thiết thực; đồng thời tổ  chức triển khai có hiệu quả kế hoạch số 1342/KHXH ngày 6/7/2016 của Chủ tịch Viện Hàn lâm về việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và Kế hoạch 05 năm (2016 - 2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Nội dung các phong trào thi đua phải bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm của Viện Hàn lâm và các đơn vị; Tập trung giải quyết khó khăn, vướng mắc, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho công tác nghiên cứu cơ bản, tư vấn chính sách và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về khoa học xã hội và nhân văn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

PGS.TS. Bùi Nhật Quang trao Danh hiệu Chiến sĩ thi đua<br> cấp Viện Hàn lâm năm 2016 cho các cá nhân       GS.TS. Phạm Văn Đức trao Danh hiệu Chiến sĩ thi đua<br> cấp Viện Hàn lâm năm 2016 cho các cá nhân

(3) Đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với việc thường xuyên phát động các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề với nội dung và hình thức phong phú, phù hợp với thực tế nhằm tạo nên những đợt sinh hoạt chính trị sôi nổi, tinh thần hăng say lao động sáng tạo, đoàn kết cho các công chức, viên chức và người lao động.

4. Thực hiện công tác khen thưởng kịp thời, công khai, minh bạch và đúng quy định. Có biện pháp cụ thể để thực hiện khen thưởng thông qua việc phát hiện các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua. Chú trọng khen thưởng người lao động trực tiếp, khen thưởng đột xuất, khen thưởng theo chuyên đề.

5. Thực hiện nghiêm túc việc đôn đốc, kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng; tổ chức sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua thường xuyên trong năm, phong trào thi đua theo chuyên đề, đột xuất; lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích để biểu dương, tôn vinh, khen thưởng kịp thời.

PGS.TS. Đặng Nguyên Anh trao Danh hiệu Chiến sĩ thi đua<br> cấp Viện Hàn lâm năm 2016 cho các cá nhân       <br>Toàn cảnh Lễ phát động thi đua<br>

6. Tiếp tục củng cố, nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng các cấp, kiện toàn tổ chức bộ máy về thi đua, khen thưởng các cấp đảm bảo ổn định để thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và nâng cao hiệu quả về công tác thi đua, khen thưởng. Quan tâm công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng ở các cấp nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn mới.

7. Xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh. Xây dựng tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên vững mạnh, tiên tiến. Các tổ chức đoàn thể trong toàn Viện Hàn lâm căn cứ chức năng, nhiệm vụ, vận động đoàn viên, hội viên tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch công tác năm 2017.

8. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng những mô hình tốt, cách làm sáng tạo, những tấm gương “người tốt, việc tốt”. Trung tâm Ứng dụng công nghệ thông tin, các đơn vị nghiên cứu, các tạp chí chủ động xây dựng chuyên trang, chuyên mục về các phong trào thi đua yêu nước, gương các điển hình tiên tiến đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Viện Hàn lâm, website của đơn vị để biểu dương, tôn vinh, nhân rộng, tạo sức lan tỏa. 

Chủ tịch Viện Hàn lâm đề nghị Văn phòng Đảng – Đoàn thể Viện Hàn lâm, các Ban giúp việc Chủ tịch Viện Hàn lâm, Ban Thường vụ Công đoàn, Đoàn Thanh niên Viện Hàn lâm phối hợp chặt chẽ với Đảng bộ, chi bộ, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết trong việc vận động đảng viên, đoàn viên, hội viên, công chức, viên chức và người lao động tích cực hưởng ứng và thực hiện phong trào thi đua. Giáo sư Chủ tịch kêu gọi công chức, viên chức và người lao động phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức đồng lòng, phát huy trí tuệ, vượt qua khó khăn, ra sức thi đua đạt thành tích cao nhất, thực hiện thắng lợi các nọi dung thi đua, hoàn thành xuất sắc mục tiêu và các nhiệm vụ công tác năm 2017.

Hướng ứng lời phát động của Chủ tịch Viện Hàn lâm, đại diện các đơn vị đã thể hiện quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt mức các nội dung và mục tiêu trong Kế hoạch phát động thi đua năm 2017, gắn phong trào thi đua với thực tiễn nhiệm vụ công tác và hoạt động phong trào tại đơn vị để đạt được kết quả cao nhất. Kết thúc Lễ phát động thi đua là lễ ký giao ước thi đua năm 2017 của đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc và  trực thuộc Viện Hàn lâm./.

 

Nguyễn Thu Hà

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: